Hưng Yên: Kịp thời thu hồi nợ đọng thuế

Đăng ngày 21 - 01 - 2021
100%

Thời gian qua, bên cạnh những tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế với nhà nước thì tình trạng nợ đọng thuế vẫn ở mức cao. Do đó, việc đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần bảo đảm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) và thực hiện công bằng xã hội.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên - Kim Động

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT – UBND ngày 11.5.2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thuế, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế tỉnh luôn rà soát phân loại nợ, tổ chức giao chỉ tiêu thu nợ cho từng đơn vị, từng cán bộ và thường xuyên đôn đốc các đơn vị tích cực thu nợ bằng các biện pháp theo đúng quy định của pháp luật. Công tác rà soát phân loại tiền thuế nợ được thực hiện thận trọng, chính xác, bảo đảm việc phân loại phải đầy đủ hồ sơ, phản ánh đúng bản chất của khoản tiền thuế nợ, của từng trường hợp nợ thuế, để áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế cũng như các biện pháp khác phù hợp để thu hồi nợ thuế vào NSNN... Các cơ quan thuế triển khai thực hiện nhiều biện pháp quản lý nợ thuế, xây dựng kế hoạch thu tiền thuế nợ chi tiết đối với từng người nộp thuế, từng khoản thu, sắc thuế, từng địa bàn, khu vực kinh tế. Các đơn vị trong toàn ngành triển khai đồng bộ các giải pháp để tiếp tục thực hiện các đề án chống thất thu ngân sách trên các lĩnh vực đã được UBND tỉnh phê duyệt như: Kinh doanh xăng, dầu, khai thác khoáng sản, khách sạn, nhà hàng, xây dựng cơ bản tư nhân, vận tải… Mặt khác, các Chi cục Thuế khu vực chủ động triển khai chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. Với những đối tượng nợ đọng chây ỳ, ngành Thuế phối hợp với các chi nhánh ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước phong tỏa tài khoản và trích tiền từ tài khoản của các đối tượng nợ thuế chuyển nộp ngân sách; thông báo hóa đơn không có giá trị. Trong năm 2020, tổng số thuế nợ thu được ước đạt trên 2.676 tỷ đồng, trong đó thu qua điều chỉnh nợ trên 394 tỷ đồng, thu qua cưỡng chế nợ trên 44 tỷ đồng, thu bằng chứng từ nộp trên 2.237 tỷ đồng… Ngành Thuế thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế hoặc phải chuyển sang biện pháp tiếp theo để thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Trong năm 2020, cơ quan Thuế đã ban hành tổng số 263 quyết định cưỡng chế, trong đó 80 quyết định cưỡng chế bằng thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, 183 quyết định cưỡng chế tài khoản. Ước tính đến hết tháng 12.2020, tổng nợ thuế do ngành Thuế tỉnh quản lý là 750 tỷ đồng, tỷ lệ nợ trên tổng thu NSNN là 6,8%, riêng văn phòng Cục Thuế, tỷ lệ nợ thuế/tổng thu NSNN là dưới 5%. 

Điểm mới trong công tác quản lý nợ thuế năm 2020 là toàn ngành thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26.11.2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN (Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 ). Theo đó, Cục Thuế tỉnh thành lập Ban chỉ đạo xử lý nợ, ban hành Kế hoạch xử lý nợ, chỉ đạo các đơn vị rà soát, phân loại nợ theo đúng đối tượng được xử lý  nợ, bảo đảm đúng đối tượng, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nợ theo quy định. Ngày 25.12.2020, Cục Thuế tỉnh ban hành Quyết định số 7751/QĐ - CTHYE về việc khoanh nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 167 người nộp thuế với số tiền thuế được khoanh nợ là trên 118 tỷ đồng.

Hiện nay, những khó khăn, hạn chế trong công tác xử lý nợ thuế trên địa bàn tỉnh là: Số tiền nợ cũ, tồn đọng kéo dài từ những năm trước không thu hồi được; số tiền chậm nộp tính 0,03%/ngày khiến tiền nợ tăng lên; một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ, mất khả năng thanh toán, chưa nộp kịp thời tiền thuế phát sinh vào NSNN. Hiện nay cơ quan thuế mới chỉ áp dụng đến biện pháp cưỡng chế là thông báo hoá đơn không có giá trị sử dụng. Các biện pháp cưỡng chế tiếp theo như kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên, thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ gặp khó khăn, khó thực hiện được vì đối tượng cưỡng chế thường đã thế chấp tại các tổ chức tín dụng.

Việc đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước. Ngay từ đầu năm 2021, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo cán bộ, công chức phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, các Chi cục Thuế triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế có khả năng thu, mới phát sinh tăng cao trong những tháng đầu năm. Tổ chức thực hiện tốt việc rà soát phân loại nợ thuế nhằm triển khai tốt Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, vận động người nộp thuế tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế, công khai những đơn vị cố tình chây ỳ không nộp thuế đúng  hạn. Các cơ quan Thuế thực hiện tốt các quy trình quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, kiên quyết trong công tác xử lý thu hồi nợ đọng, thực hiện biện pháp cưỡng chế tiền thuế, tiền chậm nộp vào NSNN. Xử lý quyết liệt đối với các đơn vị nợ đọng lớn, nợ đọng kéo dài thông qua việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng. Đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép đầu tư, thu hồi dự án đối với những đơn vị nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất kéo dài.

Tin liên quan

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm một số mô hình kinh tế tại thị xã...(04/03/2021 8:18 SA)

Văn Lâm: Hiệu quả từ mô hình mạ khay, cấy máy trên đồng ruộng(03/03/2021 7:52 SA)

Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp(25/02/2021 11:14 SA)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại huyện Phù Cừ(20/02/2021 8:16 SA)

Thị trường thực phẩm ổn định sau Tết(16/02/2021 9:34 SA)

Tin mới nhất

Văn Lâm: 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026(04/03/2021 1:40 CH)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện Ân Thi về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội...(04/03/2021 8:56 SA)

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm một số mô hình kinh tế tại thị xã...(04/03/2021 8:18 SA)

Văn Lâm: Hiệu quả từ mô hình mạ khay, cấy máy trên đồng ruộng(03/03/2021 7:52 SA)

Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp(25/02/2021 11:14 SA)

°
461 người đang online