Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên

Đăng ngày 09 - 09 - 2020
100%

Ngày 08/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên.

Theo Quyết định, vị trí, chức năng của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị, gồm: cầu đường bộ, cầu vượt, hè phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ giới đường bộ, cầu dành cho người đi bộ, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải được quy định tại Điều 3 của Quyết định với 18 nhiệm vụ, quyền hạn.

Cơ cấu tổ chức của Sở gồm: Lãnh đạo Sở: Sở có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc; Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông vận tải theo quy định. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, điều hành một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Sở phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở.

Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở gồm: Văn phòng (bao gồm cả công tác pháp chế, kế hoạch - tài chính); Thanh tra; Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Phòng Quản lý vận tải và phương tiện; Phòng An toàn giao thông; Phòng Quản lý đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe. Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở bố trí tối thiểu từ 05 biên chế trở lên, gồm: Trưởng phòng, không quá 02 (hai) Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ (đối với Thanh tra Sở gồm cả công chức và viên chức chuyên môn, nghiệp vụ). Phòng có dưới 10 người được bố trí 01 Phó Trưởng phòng; Phòng có từ 10 người trở lên được bố trí 02 Phó Trưởng phòng.

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở gồm: Ban Quản lý bến xe, bến thủy; Ban Quản lý dự án đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn quan địa phận tỉnh Hưng Yên; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới; Trung tâm Tư vấn giao thông vận tải; Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên. Việc chuyển Ban Quản lý bến xe, bến thủy sang mô hình tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên; chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Tư vấn giao thông vận tải thành công ty cổ phần, trong đó nhà nước không nắm giữ cổ phần; quyết định hình thức sắp xếp đối với Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên thực hiện theo Chương trình, Kế hoạch và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật có liên quan.

Các tổ chức khác thuộc Sở gồm: Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh (cơ quan chuyên trách giúp việc Ban An toàn giao thông tỉnh); Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Hưng Yên.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2020.

Tin liên quan

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.(22/10/2020 1:50 CH)

Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn...(21/10/2020 3:39 CH)

Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện...(15/10/2020 11:01 SA)

Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025(12/10/2020 11:10 SA)

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính(09/10/2020 10:49 SA)

Tin mới nhất

Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên...(28/10/2020 3:49 CH)

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.(22/10/2020 1:50 CH)

Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn...(21/10/2020 3:39 CH)

Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện...(15/10/2020 11:01 SA)

Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ...(15/10/2020 11:00 SA)

°
378 người đang online