Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát công tác tái đàn lợn nhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo phát triển chăn nuôi lợn bền vững

Đăng ngày 09 - 09 - 2020
100%

Ngày 08/9/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-CTUBND về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát công tác tái đàn lợn nhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo phát triển chăn nuôi lợn bền vững.
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành liên quan và các doanh nghiệp, trang trại, tổ chức và cá nhân thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của Luật Thú y, tăng cường năng lực hệ thống thú y đảm bảo thực thi nhiệm vụ và chủ động tham mưu cho chính quyền cơ sở; chủ động tổ chức giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý dịch bệnh động vật; tổ chức kiểm soát lợn nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình, vận chuyển, kiểm soát giết mổ lợn xử lý theo quy định.

Tiếp tục thực hiện việc tái đàn lợn tại các trang trại chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học theo đúng quy định và nội dung các Công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 1965/BNN-TY ngày 18/3/2020; số 519/SNN-CN ngày 18/6/2020 về việc tổ chức, hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học gắn với việc khai báo chăn nuôi với chính quyền cấp xã, tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nâng cao năng suất và hạ giá thành chăn nuôi. Kiên quyết nghiêm cấm các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư tái đàn, tăng đàn lợn nhất là các hộ đã để xảy ra dịch tả lợn Châu Phi và không đáp ứng được yêu cầu chăn nuôi an toàn sinh học.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất lợn giống tại địa phương tăng cường nhân giống, cung ứng lợn giống có chất lượng và đảm bảo an toàn dịch bệnh cho người chăn nuôi để thực hiện việc tái đàn, tăng đàn lợn, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; tránh tình trạng găm lợn, đẩy giá tăng cao quá mức; đảm bảo hài hòa lợi ích của người chăn nuôi, nhà phân phối, cung ứng dịch vụ và người tiêu dùng.

Triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 709/UBND-KT2 ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi theo phương châm “phòng dịch như chống dịch” vừa đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiên quyết không để xảy ra “dịch chồng dịch”.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc vụ Thu - Đông 2020, chú trọng tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm nhất là ở những ổ dịch cũ, những vùng nguy cơ cao, tuyên truyền, khuyến khích người chăn nuôi thường xuyên thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc.

Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đến tận thôn, xóm và hộ chăn nuôi, nhằm phát hiện sớm, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch để dập tắt ổ dịch bệnh khi còn ở diện hẹp, không để dịch bệnh lây ra diện rộng và dịch chồng dịch.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm tra chất lượng vật tư chăn nuôi - thú y, thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi và vật tư thú y. Chủ động cung ứng kịp thời các loại vacxin, hóa chất khử trùng, tiêu độc phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

Tin liên quan

Tăng cường kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống dịch Covid-19(24/09/2020 7:38 SA)

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Tủ sách pháp luật(23/09/2020 2:15 CH)

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Giao...(22/09/2020 4:31 CH)

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội...(22/09/2020 4:30 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong...(19/09/2020 7:27 SA)

Tin mới nhất

Tăng cường kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống dịch Covid-19(24/09/2020 7:38 SA)

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Tủ sách pháp luật(23/09/2020 2:15 CH)

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Giao...(22/09/2020 4:31 CH)

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội...(22/09/2020 4:30 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong...(19/09/2020 7:27 SA)

°
83 người đang online