Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường tiểu học

Đăng ngày 15 - 09 - 2020
100%

Ngày 04/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học.

Theo đó, Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục; nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân viên; nhiệm vụ và quyền của học sinh; tài sản và tài chính của nhà trường; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Điều lệ này áp dụng đối với trường tiểu học, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học được quy định tại Điều 3 của Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư gồm 11 nhiệm vụ và quyền hạn.

Về loại hình trường, lớp tiểu học:

- Trường tiểu học được tổ chức theo hai loại hình: Công lập và tư thục. Trường tiểu học công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu. Trường tiểu học tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.

- Lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt gồm: Lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học; lớp tiểu học trong trường phổ thông dân tộc bán trú; lớp tiểu học trong cơ sở giáo dục dành cho trẻ em khuyết tật; lớp tiểu học trong trường giáo dưỡng.

- Cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học là: Trung tâm học tập cộng đồng; lớp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi học ở trường, lớp dành cho trẻ khuyết tật.

Về phân cấp quản lý: Trường tiểu học do Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thành lập và quản lý. Các lớp tiểu học, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Thông tư này do cấp có thẩm quyền thành lập quản lý. Phòng giáo dục và đào tạo giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với các loại hình trường, lớp tiểu học trên địa bàn.

Ngoài ra, Thông tư quy định rõ về tổ chức quản lý nhà trường, hoạt động giáo dục; nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân viên; nhiệm vụ và quyền của học sinh; tài sản và tài chính của nhà trường; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2020 và thay thế Thông tư: số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Tin liên quan

Đẩy mạnh triển khai Nghị định số 09/2020/NĐ-CP và Thông tư số 01/2020/TT-VPCP(28/10/2020 2:54 CH)

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học(28/10/2020 2:54 CH)

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên...(28/10/2020 2:37 CH)

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân.(24/10/2020 10:20 SA)

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.(22/10/2020 1:50 CH)

Tin mới nhất

Thông tư quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ theo hình...(28/10/2020 2:39 CH)

Đẩy mạnh triển khai Nghị định số 09/2020/NĐ-CP và Thông tư số 01/2020/TT-VPCP(28/10/2020 2:54 CH)

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học(28/10/2020 2:54 CH)

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên...(28/10/2020 2:37 CH)

Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên...(28/10/2020 3:49 CH)

°
391 người đang online