Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Đăng ngày 14 - 09 - 2020
100%

Ngày 09/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

Theo đó, để giảm thiểu sự gián đoạn học tập và bảo vệ học sinh, giáo viên và nhân viên trong trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng tài liệu tham khảo Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tài liệu này cung cấp các nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, cập nhật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học trên cơ sở các hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổ chức Y tế Thế giới.

Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học gồm 3 nội dung chính sau: Thông tin chung về dịch bệnh Covid-19; các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường học; các biện pháp đảm bảo trường học an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Về thông tin chung về dịch bệnh Covid-19, Sổ tay nêu rõ Bệnh Covid-19 là gì; tác nhân gây bệnh Covid-19-Vi rút SARS-CoV-2; phương thức lây truyền của bệnh Covid-19; các triệu trứng của bệnh Covid-19; phương pháp xử trí và điều trị Covid-19; đối tượng có nguy cơ mắc Covid-19; các biện pháp phòng bệnh Covid-19; khái niệm trường hợp bệnh (ca bệnh) trường hợp nghi ngờ bệnh (ca bệnh nghi ngờ), trường hợp tiếp xúc gần; trường hợp bệnh xác định: là ca bệnh nghi ngờ hoặc bất cứ trường hợp nào đã được khẳng định xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại các phòng xét nghiệm do Bộ Y tế cho phép khẳng định; các nguyên tắc phòng, chống dịch.

Các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường học gồm: Trước khi đến trường; trong thời gian học sinh học tập tại trường; sau khi học sinh rời trường.

Các biện pháp đảm bảo trường học an toàn phòng, chống dịch bệnh gồm: Công tác chuẩn bị của nhà trường; ứng phó của nhà trường khi có trường hợp bệnh nghi ngờ trong trường học; công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại trường học sau khi hết dịch.

Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được sử dụng tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Toàn văn Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban hành biểu thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 - 2022(30/09/2020 9:38 SA)

Thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (30/09/2020 9:38 SA)

Chính phủ hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020(30/09/2020 9:37 SA)

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức(30/09/2020 9:36 SA)

Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm(30/09/2020 9:35 SA)

°
424 người đang online