Tổ chức Tết Trung thu năm 2020

Đăng ngày 11 - 09 - 2020
100%

           Ngày 11/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2404/UBND-KGVX về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2020.

          Theo đó, nhằm đảm bảo cho mọi trẻ em được vui Tết trung thu, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

          - Căn cứ điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và tình hình diễn biễn của dịch bệnh Covid-19, quyết định phương án tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em đảm bảo an toàn, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch.

          - Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giao dục pháp luật về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, trong đó tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch Nước.

          - Bố trí kinh phí của địa phương, đơn vị, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà và trao học bổng cho trẻ em; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt...

          - Kiểm tra, thanh tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu;  kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi, chương trình trực tuyến có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.

          Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể trong việc tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em cho một số sở, ngành, đơn vị: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Công an tỉnh.

Tin liên quan

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.(22/10/2020 1:50 CH)

Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn...(21/10/2020 3:39 CH)

Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện...(15/10/2020 11:01 SA)

Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025(12/10/2020 11:10 SA)

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính(09/10/2020 10:49 SA)

Tin mới nhất

Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên...(28/10/2020 3:49 CH)

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.(22/10/2020 1:50 CH)

Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn...(21/10/2020 3:39 CH)

Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện...(15/10/2020 11:01 SA)

Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ...(15/10/2020 11:00 SA)

°
445 người đang online