Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 11 - 09 - 2020
100%

Ngày 10/9/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo Kế hoạch, mục đích của việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh nhằm: Phổ biến, quán triệt tới tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã với các nội dung: Không săn bắt, mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các sản phẩm, dẫn suất có nguồn gốc từ động vật hoang dã trái với quy định của pháp luật; khuyến khích người dân thông tin về các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm liên quan đến các quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân về bảo vệ các loài động vật hoang dã, nhất là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; trong đó tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Luật Đa dạng sinh học năm 2008; Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019; tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại: Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 20/2/2014, Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 và Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 23/7/2020; quản lý tốt hoạt động gây nuôi động vật hoang dã theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES); tạo điều kiện cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân gây nuôi, sản xuất kinh doanh động vật hoang dã ổn định theo quy định của pháp luật, tránh những vướng mắc trong tiêu thụ sản phẩm; đồng thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan, nâng cao nhận thức người dân về việc không săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, các mối nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ việc tiêu thụ, tiếp xúc với động vật hoang dã, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kế hoạch cũng đưa ra ba yêu cầu: Phối hợp, tập trung lực lượng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, triệt phá các đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển, kinh doanh, quảng cáo, tiêu dùng trái phép động vật hoang dã nói chung, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm; kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm, chống người thi hành công vụ; các sở, ban, ngành phải tuân thủ đúng pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, tránh chồng chéo, gây ảnh hưởng đến hoạt động gây nuôi và lưu thông hàng hoá có nguồn gốc hợp pháp; tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giải thích, vận động cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.

Ngoài ra Kế hoạch cũng quy định cụ thể về nội dung và cách thức tổ chức thực hiện./.

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 111/KH-UBND.

Tin liên quan

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.(22/10/2020 1:50 CH)

Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn...(21/10/2020 3:39 CH)

Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện...(15/10/2020 11:01 SA)

Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025(12/10/2020 11:10 SA)

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính(09/10/2020 10:49 SA)

Tin mới nhất

Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên...(28/10/2020 3:49 CH)

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.(22/10/2020 1:50 CH)

Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn...(21/10/2020 3:39 CH)

Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện...(15/10/2020 11:01 SA)

Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ...(15/10/2020 11:00 SA)

°
365 người đang online