Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân

Đăng ngày 10 - 09 - 2020
100%

Ngày 09/9/2020, Ủy ban nhân nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2378/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.

Theo đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phải thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm lao động, dẫn đến đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc giảm; đồng thời số người đề nghị nhận trợ cấp một lần tăng so với cùng kỳ năm trước đã ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020 của tỉnh. Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của năm 2020, làm tiền đề cho giai đoạn 2021-2025 sắp tới, Ủy ban nhân nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được giao trong năm 2020; trong đó tập trung chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng kế hoạch khai thác, phát triển đối tượng cụ thể cho từng tháng, từng tuần tại từng địa bàn; đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để bù đắp cho số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị giảm do ảnh hưởng dịch bệch Covid-19.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để người dân hiểu về ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kết hợp hiệu quả giữa các hình thức tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền thông mới; phát huy các kênh truyền thông hiệu quả, mạng xã hội để tuyên truyền, vận động người dân, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo rà soát, xác định các đơn vị, đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa tham gia; mở rộng hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh tạo lợi nhuận cho hoạt động tuyên truyền sát với đối tượng, sự thuận tiện cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ, đẩy mạnh việc giao nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ bưu chính công, duy trì thực hiện giao dịch điện tử tạo lợi nhuận cho đơn vị, người dân trong giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội. Nâng cao chất lượng thực thi công vụ, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Sở Y tế: Tăng cường chỉ đạo thực hiện giám định điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chủ động kiểm soát biến động, gia tăng đột biến khi có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định, đảm bảo dự toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao; chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế từ ngày 01/01/2021 cho một số đối tượng như Đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng trở lên; người thu gom rác tại các thôn, khu phố chưa có thẻ bảo hiểm y tế; người thuộc hộ gia đình nông nhiệp có thu nhập trung bình; học sinh; sinh viên trên địa bàn tỉnh; người từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi và các chức sắc tôn giáo thuộc tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh chưa có thẻ bảo hiểm y tế; người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh; xong trước ngày 31/10/2020.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nắm chắc số đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện quản lý, khai thác hiệu quả nhằm tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân cho một số cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh, ủy ban nhân dân  huyện, thị xã, thành phố./.

Toàn văn Công văn số 2378/UBND-KGVX.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên...(28/10/2020 3:49 CH)

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.(22/10/2020 1:50 CH)

Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn...(21/10/2020 3:39 CH)

Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện...(15/10/2020 11:01 SA)

Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ...(15/10/2020 11:00 SA)

°
448 người đang online