Họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Đăng ngày 01 - 09 - 2020
100%

Ngày 31.8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã chủ trì phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ. Dự họp gồm có: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu dự họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các dự thảo văn bản: Quyết định ban hành Quy định tổ chức lại và quản lý sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh; Quyết định về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh; tạm ứng từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện các nhiệm vụ chi cần thiết, cấp bách năm 2020; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải; Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng cho học sinh; Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2020.

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã kết luận như sau: Đối với Quyết định ban hành Quy định tổ chức lại và quản lý sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh, nhất trí với các nội dung tổ chức lại về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh. Đối với Quyết định về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh, yêu cầu năm 2021 ngân sách tỉnh bố trí vốn Điều lệ của Quỹ 01 tỷ; trong Quyết định phải quy định rõ trình tự, thủ tục chi của quỹ. Nhất trí đề nghị tạm ứng từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện các nhiệm vụ chi cần thiết, cấp bách năm 2020.

Về Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải, đối với Thanh tra Sở yêu cầu quy định không quá 02 Phó Chánh Thanh tra; việc bố trí, sắp xếp Phó Chánh Thanh tra đảm bảo lộ trình theo quy định.

Đối với Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng cho học sinh, thời gian khai giảng là 8h ngày 05/9, Lễ khai giảng diễn ra không quá 45 phút; đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19: Học sinh ngồi giãn cách (ưu tiên các học sinh khối lớp 1, lớp 6, lớp 10, lớp 12), đeo khẩu trang, trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay; ngành Y tế thường xuyên thực hiện phun độc, khử trùng các trường, lớp học; thực hiện học theo sỹ số của lớp không phải chia lớp; về tổ chức ăn bán trú cho học sinh phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Về Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2020, yêu cầu Sở Nội vụ trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát lại Kế hoạch và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định. Việc tổ chức thi công chức phải trên cơ sở vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành, đảm bảo chặt chẽ; đối tượng dự thi công khai trên toàn quốc. Sở Nội vụ phối hợp với cơ quan, đơn vị có chức năng tổ chức xây dựng đề thi, coi thi, chấm thi đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định.

 

Tin liên quan

°
400 người đang online