Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Đăng ngày 06 - 08 - 2020
100%

Ngày 05/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1987/UBND-KGVX về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các Công văn: 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020;  2908/BGDĐT-GDTC ngày 04/8/2020: " Các địa phương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (như thành phố Đà Nẵng và một số huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam) lùi thời gian tổ chức Kỳ thi vào thời điểm thích hợp; thời gian tổ chức thi do các địa phương đề xuất sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, bảo đảm an toàn cho công tác tổ chức thi; các địa phương còn lại tổ chức Kỳ thi theo kế hoạch (từ ngày 08 đến ngày 10/8/2020), thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo; để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức Kỳ thi (từ ngày 08 đến ngày 10/8/2020), các thí sinh thuộc diện F1, F2 cả nước (nếu có) sẽ dự thi cùng thời gian với thí sinh của các địa phương phải lùi thời gian tổ chức Kỳ thi do phải thực hiện cách ly xã hội; thí sinh dự Kỳ thi tổ chức sau ngày 10/8/2020 nếu có nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển sinh vào đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét bố trí tỷ lệ chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, trên tinh thần tự chủ đại học."

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố:

Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2908/BGDĐT-GDTC ngày 04/8/2020 về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Xây dựng phương án để triển khai tổ chức kỳ thi đảm ảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh, cán bộ, giáo viên làm công tác thi; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức Kỳ thi tại tỉnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng Quy chế thi.

Rà soát, phân loại thí sinh thuộc diện F1, F2 và thông báo kịp thời cho thí sinh, gia đình thí sinh thuộc diện F1, F2 để dự thi cùng thời gian với thí sinh của các địa phương phải lùi thời gian tổ chức kỳ thi do phải thực hiện cách ly xã hội./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tăng cường kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống dịch Covid-19(24/09/2020 7:38 SA)

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Tủ sách pháp luật(23/09/2020 2:15 CH)

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Giao...(22/09/2020 4:31 CH)

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội...(22/09/2020 4:30 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong...(19/09/2020 7:27 SA)

°
409 người đang online