Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Mỹ Hào nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 06 - 08 - 2020
100%

Ngày 5.8, Đảng bộ thị xã Mỹ Hào trọng thể tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Phách, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Cao Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Chung Đỉnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thị Phương Hoa, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các ban Đảng tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 199 đại biểu đại diện cho hơn 5.600 đảng viên trong đảng bộ…

Các đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Mỹ Hào

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị xã Mỹ Hào đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 11,38%/năm. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 7.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,37%. Thị xã có 97,5% số trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và ngày 1.5.2019, thị xã Mỹ Hào được thành lập theo Nghị quyết số 656/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Trong công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp quán triệt các chỉ thị, nghị quyết gắn với xây dựng chương trình hành động sát thực tế. Đảng bộ thị xã thực hiện nghiêm túc việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đạt tỷ lệ trên 90%; trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thị xã kết nạp được trên 600 đảng viên mới. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được chú trọng. Công tác dân vận của Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng gắn với thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…  

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm làm rõ mục tiêu, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển thương mại - dịch vụ, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thị xã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị sản xuất tăng bình quân 5 năm đạt 9,6%/năm. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 220 triệu đồng/người/năm. Giá trị bình quân thu được trên một ha canh tác đạt 125 triệu đồng. Xây dựng thị xã Mỹ Hào đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2023; phấn đấu cơ bản hoàn thiện các tiêu chí thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025; tỷ lệ đô thị hóa theo dân số đạt 81,03%; phấn đấu từ 2 - 3 xã đạt tiêu chí phường nội thị; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; mỗi năm kết nạp từ 70 - 90 đảng viên mới; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90% và 89% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, nhân dân thị xã Mỹ Hào đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh thêm một số vấn đề để đại hội thảo luận, làm rõ hơn, từ đó đưa ra các phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. Đó là: Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng đô thị theo hướng thông minh và xây dựng thị xã Mỹ Hào không chỉ là đô thị của Hưng Yên mà phải trở thành thành phố lớn gắn với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, kết nối toàn diện với các đô thị lớn trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô. Tăng cường thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, giá trị gia tăng cao. Thực hiện tốt chương trình chuyển đổi số quốc gia, trong đó Mỹ Hào phải là địa phương đi đầu triển khai mạng 5G tại tỉnh, ứng dụng mạnh công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch chung xây dựng thị xã Mỹ Hào, bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch chuyên ngành và đáp ứng yêu cầu phát triển. Có chương trình cụ thể về bảo vệ môi trường vì một tương lai xanh cho thị xã. Đẩy mạnh toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đào tạo nghề; quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền đô thị. Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh. Tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với chất lượng cao nhất.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội

Với vị trí địa lý thuận lợi, với sự phát triển năng động, sáng tạo và với bề dày truyền thống văn hiến, cách mạng, quê hương của nhiều dòng họ khoa bảng, nhiều bậc hiền tài, nhiều người con thành danh trên các lĩnh vực, thị xã Mỹ Hào cần phát huy và tận dụng thế mạnh về đất và người, phát động phong trào nhằm khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, khát khao cống hiến để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân quê hương Mỹ Hào, đặc biệt là lớp đoàn viên, thanh niên, thế hệ trẻ mang trong mình đầy lòng nhiệt huyết, khát vọng đổi thay, vươn lên làm cho quê hương Mỹ Hào phát triển mạnh mẽ, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhiệm vụ trước mắt, thị xã cần tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và có phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. 

Trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ và phát triển, đại hội đã bầu BCH Đảng bộ thị xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại đại hội.

Trước đó, ngày 4.8, đại hội tiến hành phiên trù bị với các nội dung: Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội; bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc của đại hội, quy chế làm việc, nội quy của đại hội…

Ngày 6.8, đại hội bước sang ngày làm việc thứ ba và bế mạc.

Tin liên quan

Các huyện: Ân Thi, Văn Giang tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020(19/01/2021 1:31 CH)

Thị ủy Mỹ Hào; Huyện ủy Kim Động: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 (15/01/2021 1:34 CH)

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ngày truyền thống ngành Nội...(06/01/2021 7:43 SA)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao quyết định về công tác cán bộ huyện Văn Lâm(05/01/2021 7:54 SA)

Sở Kế hoạch và Đầu tư đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất(25/12/2020 8:07 SA)

Tin mới nhất

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao...(20/01/2021 8:08 SA)

Năm 2020, Hưng Yên có trên 76 nghìn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi(20/01/2021 8:10 SA)

Các huyện: Ân Thi, Văn Giang tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020(19/01/2021 1:31 CH)

Tòa án nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021(18/01/2021 8:35 SA)

VNPT địa bàn Hưng Yên: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và triển khai nhiệm vụ năm 2021(15/01/2021 1:44 CH)

°
476 người đang online