ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2020 TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 03 - 08 - 2020
100%

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2020
TỈNH HƯNG YÊN

STT Chỉ tiêu ĐVT ƯỚC TÍNH
THÁNG 7
CỘNG DỒN
7 THÁNG
7 THÁNG SO CÙNG
KỲ NĂM TRƯỚC (%)
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp %     107,01
2 Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý Tỷ đồng 276 1.375 109,29
3 Tổng mức bán lẻ hàng hóa hàng hóa, dịch vụ Tỷ đồng 3.965 24.150 105,93
4 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %     105,40
5 Hàng khách luân chuyển 1000 HK.Km 88.586 484.384 85,73
6 Hàng hóa luân chuyển 1000 Tấn.Km 164.958 932.108 100,09
 

Tin liên quan

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên Tháng Chín và 9 tháng năm 2020(30/09/2020 9:48 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2020 TỈNH HƯNG YÊN(09/09/2020 7:46 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(09/09/2020 7:44 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(03/08/2020 8:17 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên Tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020(06/07/2020 7:45 SA)

Tin mới nhất

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên Tháng Chín và 9 tháng năm 2020(30/09/2020 9:48 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2020 TỈNH HƯNG YÊN(09/09/2020 7:46 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(09/09/2020 7:44 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(03/08/2020 8:17 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên Tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020(06/07/2020 7:45 SA)

°
17 người đang online