Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật.

Đăng ngày 10 - 08 - 2020
100%

Ngày 7/8/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 5277/CT-BNN-TY về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật.

Theo Chỉ thị, để khẩn trương tổ chức kiểm soát tốt bệnh Dại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành và UBND các cấp tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý đàn chó, phòng, chống bệnh Dại theo đúng quy định của Luật thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thú y, Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/2/2017 và Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 6/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó chú trọng thực hiện những nội dung sau:

- Đối với các địa phương đang có ổ dịch bệnh Dại trên động vật, cần khẩn trương xử lý dứt điểm các ổ dịch; không để dịch bệnh lây lan và phát sinh các ổ dịch mới. Hằng ngày, báo cáo đầy đủ tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống cho các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và chính quyền các cấp.

- Rà soát, bổ sung, xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống bệnh Dại tại địa phương, trong đó có: Hỗ trợ vắc xin Dại tiêm phòng cho động vật trên địa bàn; tổ chức rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó ở từng khu dân cư, lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi trong từng gia đình nhằm hỗ trợ công tác tiêm phòng vắc xin Dại; yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, đăng ký chó nuôi, tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, chấp hành việc xích, nhốt…

- Tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó nuôi, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định.

- Triển khai truyền thông sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhằm nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng và nhận thức của người dân để tích cực tham gia phòng, chống bệnh Dại tại cộng đồng và quản lý chó nuôi.

- Tổ chức giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về phòng, chống bệnh Dại và quản lý chó nuôi.

- Thành lập các Đoàn công tác do Lãnh đạo UBND các cấp làm trưởng đoàn phối hợp với các đơn vị chuyên môn như thú y, y tế đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại tại cơ sở và điều tra các trường hợp chó Dại cắn gây thương vong trên người.

- Tổ chức rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý đàn chó, phòng, chống bệnh Dại theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/2/2017 và Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 6/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban hành biểu thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 - 2022(30/09/2020 9:38 SA)

Thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (30/09/2020 9:38 SA)

Chính phủ hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020(30/09/2020 9:37 SA)

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức(30/09/2020 9:36 SA)

Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm(30/09/2020 9:35 SA)

°
17 người đang online