Những điểm mới của Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

Đăng ngày 28 - 07 - 2020
100%

Ngày 20/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Hưng Yên.

Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND được ban hành để thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng, so với Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND, Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND có những điểm mới đáng lưu ý sau:

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Quy định không quy định lại các nội dung về tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua (Lao động tiên tiên, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc) và các hình thức khen thưởng (Giấy khen, bằng khen) đã được quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Quy định có quy định về chia khối thi đua đối với các phòng, ban , đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, địa phương đảm bảo chú trọng đến việc khen thưởng các tập thể nhỏ theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Thực hiện Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Những hành vi bị nghiêm cấm: Quy định thủ tục hành chính trong Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trừ trường hợp được giao trong Luật) Quy định không quy định thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng như trong Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quy định không quy định về Hội đồng xét duyệt công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu như trong Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 vì các nội dung này đã được Quy định tại các Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 về việc sửa đổi, bổ dung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh.

Quy định cụ thể hóa một số nội dung mới của Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết hơn một số nội dung về thi đua, khen thưởng, cụ thể: Các hình thức khen thưởng; danh hiệu thi đua cấp nhà nước; tập thể nhỏ; về lấy kết quả khen thưởng công tác năm làm căn cứ để đề nghị cấp trên khen thưởng; thời gian đề nghị khen thưởng lần tiếp theo; khen thưởng đối với ngành giáo dục thực hiện khen thưởng theo công tác năm học; tổ chức phong trào thi đua theo đợt (chuyên đề); tặng cờ thi đua cấp tỉnh; khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 và thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng./.

Tin liên quan

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh COVID-19(11/08/2020 7:29 SA)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo toàn tỉnh...(10/08/2020 4:06 CH)

Phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030(07/08/2020 11:05 SA)

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nút giao QL.39 với tuyến đường nối ĐT.379 với QL.39 trên...(06/08/2020 2:06 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (06/08/2020 11:19 SA)

Tin mới nhất

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh COVID-19(11/08/2020 7:29 SA)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo toàn tỉnh...(10/08/2020 4:06 CH)

Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở...(10/08/2020 7:43 SA)

Phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030(07/08/2020 11:05 SA)

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến...(06/08/2020 11:27 SA)

°
381 người đang online