Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Đăng ngày 02 - 07 - 2020
100%

Ngày 1.7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban công tác Đại biểu Quốc hội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến nhằm đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện vừa phải thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền các cấp giao, 3 cơ quan ở các cấp đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, triển khai đồng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, góp phần vào thành tích chung của cả nước. Cụ thể, phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII) và kỳ họp thứ 9 (Quốc hội khóa XIV), tham mưu BCH Trung ương ban hành Kết luận số 75 - KL/TW về Phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XIII (Kết luận số 75); tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20.6.2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Chỉ thị số 45); phối hợp tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết số 118/2020/QH14 về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; tham mưu việc tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; thực hiện quy trình bầu bổ sung, kiện toàn một số nhân sự của Đảng,  Nhà nước theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành có chất lượng các đề tài, đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp. 

Trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm, 5 đột phá mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)  đặt ra, gắn với tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Hội nghị đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm: Phối hợp tham mưu triển khai các nội dung được Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII), kỳ họp thứ 9 (Quốc hội  khóa XIV) đã thông qua; phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị Trung ương từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XII, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kỳ họp thứ 10 (Quốc hội khóa XIV); tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến làm rõ kết quả cụ thể của các địa phương, cơ quan 6 tháng đầu năm 2020; đề xuất những kinh nghiệm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị 3 cơ quan ở các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 75, Chỉ thị số 45; tiếp tục làm tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; lấy ý kiến góp ý đối với các văn kiện của Đảng; tập trung tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại, xử lý kịp thời các vấn đề nổi cộm ở cơ sở; cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt bảo vệ an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành tựu, vị thế, đổi mới của đất nước…

Tin liên quan

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm...(11/08/2020 7:21 SA)

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi...(10/08/2020 7:15 SA)

Đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm và làm...(09/08/2020 8:21 SA)

Rà soát công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020(08/08/2020 2:01 CH)

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19(08/08/2020 1:54 CH)

Tin mới nhất

UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam(11/08/2020 7:33 SA)

Khai mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội(11/08/2020 7:32 SA)

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh COVID-19(11/08/2020 7:29 SA)

Nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng(11/08/2020 7:26 SA)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, đúng quy chế(11/08/2020 7:23 SA)

°
625 người đang online