Phong trào thi đua thúc đẩy hoạt động tín dụng chính sách xã hội chất lượng và hiệu quả

Đăng ngày 26 - 06 - 2020
100%

Qua 5 năm (2015-2020) đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, việc triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

Giao dịch tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh
Giao dịch tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh

Nhận thức sâu sắc công tác thi đua, khen thưởng có vai trò quan trọng đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, NHCSXH Chi nhánh tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đơn vị. Bám sát nhiệm vụ được giao mang tính đặc thù là chuyển tải nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến các hộ nghèo và đối tượng chính sách gắn liền với sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, Chi nhánh thực hiện các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế. Các phong trào thi đua được phát động với nội dung phong phú, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, mục tiêu thi đua luôn gắn với nhiệm vụ công việc hàng ngày và gắn liền với mục đích, yêu cầu chung trong từng giai đoạn của ngành. Toàn thể cán bộ, viên chức hiểu rõ và tự nguyện hưởng ứng đăng ký thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời đơn vị đôn đốc, kiểm tra, chấm điểm thi đua để xét khen thưởng được đúng người đúng thành tích. Vì vậy, các phong trào thi đua thực sự trở thành động lực để khơi dậy và phát huy các sáng kiến, sức sáng tạo của cán bộ, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ đạt năng suất, chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2015 đến tháng 6.2020, Chi nhánh đã phát động 31 phong trào thi đua để khuyến khích động viên toàn thể cán bộ, viên chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu như: Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm; phong trào thi đua ngắn ngày phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch tín dụng; phong trào thi đua chuyên đề xây dựng phòng giao dịch, tổ giao dịch lưu động, điểm giao dịch xã, phường, thị trấn xuất sắc; phong trào thi đua ngắn ngày phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch tài chính; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập NHCSXH; phong trào thi đua lập thành tích phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2017-2022”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2018-2020”…

Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ chính trị của đơn vị được thực hiện sáng tạo, hiệu quả, do đó các chỉ tiêu tín dụng qua các năm luôn đạt và vượt kế hoạch. Đến hết tháng 5.2020, tổng nguồn vốn hoạt động tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh là 2.842 tỷ đồng, tăng gần 800 tỷ đồng so với cuối năm 2015. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến hết tháng 5.2020 đạt 2.832 tỷ đồng, tăng trên 800 tỷ đồng so với cuối năm 2015. Số hộ vay vốn thoát nghèo năm 2015 là 6538 hộ, năm 2019 là 10.028 hộ. Chất lượng tín dụng thường xuyên được Chi nhánh quan tâm chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Ngoài ra, trong giai đoạn 2015 – 2020, Chi nhánh cũng đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Từ đó đã giúp chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, giúp cho tín dụng CSXH ngày càng có chất lượng và hiệu quả.

Qua các phong trào thi đua, NHCSXH Chi nhánh tỉnh đã có những cá nhân điển hình tiên tiến hàng năm đạt thành tích cao, được các cấp khen thưởng như: Đồng chí Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc Chi nhánh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2016; đồng chí Chu Thị Bích Lan, Phó Giám đốc Chi nhánh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2018; đồng chí Lê Ngọc Sách, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ân Thi được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành năm 2017, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành năm 2018; đồng chí Đào Thị Lan Phương, Tổ trưởng tổ Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ân Thi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng Bằng khen năm 2018...

Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến năm 2019, nhiều tập thể và cá nhân của chi nhánh đã được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như: 1 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 32 lượt tập thể được công nhận tập thể Lao động xuất sắc; 80 lượt cá nhân được công nhận là Chiến sỹ thi đua cơ sở; 6 cá nhân được công nhận là Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng; 30 lượt tập thể và 84 lượt cá nhân được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh… Đây chính là động lực quan trọng để cán bộ, người lao động toàn Chi nhánh tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Phát huy những thành tích đạt được, trong thời gian tới, NHCSXH Chi nhánh tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, UBND tỉnh, chủ động phát động các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm, xây dựng đơn vị phát triển bền vững.

Tin liên quan

Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cam Hưng Yên(19/11/2020 7:40 SA)

Ân Thi: Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới(12/11/2020 7:35 SA)

Kim Động: Vào vụ thu hoạch cam(10/11/2020 7:35 SA)

Tiên Lữ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba(07/11/2020 7:58 CH)

Kim Động đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba(07/11/2020 7:56 CH)

Tin mới nhất

Công bố Quyết định công nhận khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm đạt tiêu chí đô...(23/11/2020 8:10 SA)

Yên Mỹ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba(22/11/2020 8:16 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri (20/11/2020 7:55 SA)

Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cam Hưng Yên(19/11/2020 7:40 SA)

Công bố Quyết định bổ nhiệm 02 Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên(19/11/2020 7:52 SA)

°
311 người đang online