Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 25 - 06 - 2020
100%

Trong 2 ngày 23, 24/6, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan-doanh nghiệp tỉnh đại diện cấp ủy cấp trên dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo các chi bộ thực hiện tốt việc tham mưu UBND tỉnh, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành các chương trình, kế hoạch, đề án về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Từng bước đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo đúng thời gian, hiệu quả và đạt chất lượng. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Trong 5 năm, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý trên 94.126 hồ sơ, văn bản đến; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành 44.945 văn bản đi; thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; các chi bộ đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%, số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 80%. Đảng bộ đã bồi dưỡng kết nạp 06 đảng viên mới; xét chuyển đảng chính thức cho 9 đảng viên dự bị.

Chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ từng bước đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực. Trong đó, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, nội dung cụ thể hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Hằng năm, các chi bộ trực thuộc đều được công nhận trong sạch vững mạnh; Đảng bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với chủ đề Đại hội: "Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ; đảm bảo kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh", Đảng bộ cơ quan văn phòng phấn đấu giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh hàng năm; 100% chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó phấn đấu có 15 - 20% đàng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 2 - 3 đảng viên mới; các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh hàng năm. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức kỷ luật, thực sự tiền phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các tham luận tại Đại hội đã tập trung tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ các cơ quan-doanh nghiệp tỉnh lần thứ I; thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất một số giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, thống nhất cao với các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan-doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025  

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Hưng yên khóa mới gồm 13 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư cấp ủy khóa mới đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Thuyên - Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Các cơ quan-doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí. Đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố Quyết định công nhận khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm đạt tiêu chí đô...(23/11/2020 8:10 SA)

Yên Mỹ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba(22/11/2020 8:16 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri (20/11/2020 7:55 SA)

Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cam Hưng Yên(19/11/2020 7:40 SA)

Công bố Quyết định bổ nhiệm 02 Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên(19/11/2020 7:52 SA)

°
374 người đang online