Gắn xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Đăng ngày 02 - 06 - 2020
100%

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường có 134 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc. Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Đảng bộ luôn quan tâm bồi dưỡng, giáo dục cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước… qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Đảng uỷ xây dựng chương trình, quy chế làm việc, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng uỷ với Giám đốc sở và các đoàn thể cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hăng hái thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, cơ quan. Tích cực lãnh đạo thực hiện cải cách lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong tham mưu, giúp cấp uỷ và chính quyền các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, nâng cao đạo đức và chất lượng công vụ. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng thường xuyên được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy của sở; thực hiện sáp nhập 2 đơn vị trực thuộc sở; sáp nhập 2 phòng của Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc sở.

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên quan tâm giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng quần chúng tạo nguồn phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn đảng bộ đã bồi d¬¬ưỡng và đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh chuẩn y kết nạp 48 quần chúng ưu tú vào Đảng. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, 5 năm qua, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường luôn được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Cùng với nhiệm vụ củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, đảng bộ đã đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ về quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đảng ủy sở đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường như: Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16.3.2016 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31.3.2017 của UBND tỉnh về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép; Chỉ thị số 08/CT-CTUBND ngày 23.5.2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND... Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong quản lý đất đai. Nhiều vi phạm về đất đai đã bị xử lý, giải tỏa; ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm mới phát sinh. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tập trung lãnh đạo thực hiện với kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt trên 80,4% tổng số thửa cần cấp.

Quan trắc chất lượng môi trường là hoạt động được Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện
Quan trắc chất lượng môi trường là hoạt động được Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Về công tác bảo vệ môi trường, trong nhiệm kỳ qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu với UBND tỉnh quyết định ban hành 2 đề án gồm: Đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 – 2020; Đề án bảo vệ môi trường, phòng, chống biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025. Ngoài ra, sở còn phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức hơn 400 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường với hơn 18.500 người tham gia, phát 84.000 tờ rơi tuyên truyền… Nhờ vậy, đến nay, tỉnh đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với 2/4 làng nghề; hoàn thành Dự án cải tạo, nâng cấp bãi rác Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, công suất xử lý rác thải sinh hoạt 50 tấn/ngày. Rác thải nông thôn được thu gom, xử lý đạt 75%; trên 30% số hộ gia đình tham gia phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn; 100% các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng mới đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường; 90% lượng chất thải nguy hại được xử lý tiêu hủy...

 Đồng chí Phạm Nam Lượng, Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, Đảng bộ tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện công tác chính quyền. Đảng ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm cho từng giai đoạn, gắn vai trò trách nhiệm của từng cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên với mục tiêu tạo đột phá, chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bước vào nhiệm kỳ mới (2020 – 2025), Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đoàn kết, dân chủ, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; đồng thời, nêu cao tính chủ động, sáng tạo, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Tin liên quan

Văn Giang thu ngân sách nhà nước đạt trên 370 tỷ đồng (03/07/2020 7:48 SA)

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm(01/07/2020 7:41 SA)

Ghi nhận từ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở(01/07/2020 7:36 SA)

Văn Giang biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020(30/06/2020 7:35 SA)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025(24/06/2020 7:18 SA)

Tin mới nhất

Văn Giang thu ngân sách nhà nước đạt trên 370 tỷ đồng (03/07/2020 7:48 SA)

Hưng Yên: Tăng cường công tác phối hợp thi hành án dân sự trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng(02/07/2020 7:37 SA)

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm(01/07/2020 7:41 SA)

Khai thác tốt nguồn thu vào ngân sách nhà nước(01/07/2020 7:37 SA)

Ghi nhận từ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở(01/07/2020 7:36 SA)

°
970 người đang online