Dân số, lao động

Đăng ngày 10 - 06 - 2020
100%

Theo số liệu điều tra dân số tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1.4.2019, tổng dân số toàn tỉnh là 1.252.731 người, tổng số hộ là 377.582 hộ. Trong đó, dân số nam là 626.817, dân số nữ là 625.914 người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân/năm giai đoạn 2009 – 2019 là 1,05%/năm. Mật độ dân số đạt 1.347 người/km2. 60% dân số Hưng Yên sống ở nông thôn, 40% dân số sống ở thành thị.

Trong số 10 huyện, thị:

    * Dân số đông nhất là huyện Khoái Châu: 186.632 người.
    * Huyện Phù Cừ có dân số ít nhất: 79.071 người và mật độ dân số lớn nhất là huyện Văn Lâm: 1.651 người/km2.
    * Mật độ dân số thấp nhất là huyện Phù Cừ: 835 người/km2.

 Lao động từ 15 tuổi trở lên có 711.897 người, trong đó làm việc trong các loại hình kinh tế trên địa bàn tỉnh là 703.705 người , tỷ lệ lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ của tỉnh đạt 23,36%, trong đó, lao động đã qua đào tạo khu vực thành thị  35,62%; Khu vực nông thông đạt 22,75%.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dân số, lao động(13/03/2009 2:08 CH)

Tài nguyên thiên nhiên(13/03/2009 2:08 CH)

Sông ngòi, thuỷ văn(13/03/2009 2:08 CH)

Khí hậu và thời tiết(13/03/2009 2:08 CH)

Đất đai và địa hình(13/03/2009 2:08 CH)

°
425 người đang online