Chương trình tín dụng lãi suất 0%/năm đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19

Đăng ngày 01 - 06 - 2020
100%

Thời điểm này, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh đã chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện cho vay đối với người sử dụng lao động vay vốn lãi suất 0%/năm để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao dịch tại Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Hưng Yên

Trước tác động của dịch bệnh Covid-19, ngày 9.4.2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42 NQ/CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Nghị quyết 42). Để thực hiện Nghị quyết số 42, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24.4.2020 (Quyết định số 15) về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.Tiếp đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 05/2020/TT-NHNN ngày 7.5.2020  quy định về việc tái cấp vốn đối với NHCSXH để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 16.000 tỷ đồng. 

Xác định tác động, ảnh hưởng xấu của đại dịch Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn nên ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15 và Tổng giám đốc NHCSXH ban hành Văn bản số 2129/HD-NHCS ngày 2.4.2020 hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động, NHCSXH Chi nhánh tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản tới toàn thể cán bộ chuyên môn nghiệp vụ trong toàn Chi nhánh. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: “Đây là chương trình tín dụng có ý nghĩa thiết thực để giúp người sử dụng lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Qua đó, góp phần ổn định đời sống người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Chi nhánh quán triệt nghiêm túc chủ trương cho vay phải bảo đảm đúng đối tượng, được thực hiện công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách”. 

 Theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động được vay vốn với lãi suất 0%/năm để trả lương cho người lao động phải đáp ứng điều kiện sau: Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01.4.2020 đến hết ngày 30.6.2020.

Bên cạnh đó, những doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả cho người lao động ngừng việc; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31.12.2019. Khách hàng có tên trong danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, khách hàng có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động phải có kế hoạch và cam kết trả nợ đầy đủ, đúng hạn.

Về quy trình phê duyệt, thủ tục cho vay, theo quy định, chậm nhất ngày 5 hằng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn phải gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).

Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, tổng hợp danh sách, trình Chủ tịch UBND tỉnh. Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc, danh sách người lao động bị ngừng việc, gửi chi nhánh NHCSXH tỉnh và người sử dụng lao động trong danh sách.Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh cho biết, với những khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay sẽ được giải ngân kịp thời. Số tiền khách hàng vay được NHCSXH nơi cho vay chi trả hằng tháng đến người lao động bị ngừng việc trên cơ sở danh sách người lao động bị ngừng việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hằng tháng và theo đề nghị của khách hàng.

Để đồng vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, tránh tình trạng lợi dụng chính sách, NHCSXH nơi cho vay sẽ thực hiện giải ngân trực tiếp đến người lao động bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của người lao động hoặc chi trả bằng tiền mặt tại trụ sở NHCSXH nơi cho vay.

Theo quy định, mức cho vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong thời gian 3 tháng (từ tháng 4/2020 đến hết tháng 6/2020). Lãi suất cho vay là 0%/năm; lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng. Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31.7.2020.

Hướng dẫn khách hàng vay vốn tại điểm giao dịch Ngân hàng CSXH xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên)

Để chính sách tín dụng này đi vào cuộc sống, NHCSXH Chi nhánh tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Các nội dung liên quan đến chính sách vay ưu đãi đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động được niêm yết công khai, đầy đủ tại trụ sở Chi nhánh, trụ sở phòng giao dịch các huyện, thị xã và tại điểm giao dịch các xã, phường, thị trấn. Đồng thời, Chi nhánh còn tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân cùng biết. Bên cạnh đó, Chi nhánh xây dựng kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhất Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15; chuẩn bị nguồn vốn để giải ngân cho vay kịp thời; bố trí bộ phận tiếp nhận, giải quyết những vướng mắc của khách hàng trong quá trình hoàn thiện các thủ tục vay vốn.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho vay chương trình tín dụng này của NHCSXH Chi nhánh tỉnh đã sẵn sàng. Trên cơ sở quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và hồ sơ vay vốn của khách hàng, NHCSXH Chi nhánh tỉnh và phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã sẽ hướng dẫn thủ tục và phê duyệt cho vay theo đúng quy định, từ đó góp phần cùng các doanh nghiệp và người lao động sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất.

Tin liên quan

Hưng Yên: Tăng cường công tác phối hợp thi hành án dân sự trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng(02/07/2020 7:37 SA)

Khai thác tốt nguồn thu vào ngân sách nhà nước(01/07/2020 7:37 SA)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng thăm một số mô hình kinh tế tại thị xã Mỹ Hào(01/07/2020 7:34 SA)

Hưng Yên: Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020(30/06/2020 7:36 SA)

Phong trào thi đua thúc đẩy hoạt động tín dụng chính sách xã hội chất lượng và hiệu quả(26/06/2020 7:33 SA)

Tin mới nhất

Văn Giang thu ngân sách nhà nước đạt trên 370 tỷ đồng (03/07/2020 7:48 SA)

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Hưng Yên(02/07/2020 7:38 SA)

Hưng Yên: Tăng cường công tác phối hợp thi hành án dân sự trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng(02/07/2020 7:37 SA)

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm(01/07/2020 7:41 SA)

Khai thác tốt nguồn thu vào ngân sách nhà nước(01/07/2020 7:37 SA)

°
713 người đang online