Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày 29 - 05 - 2020
100%

Trong hai ngày 27 và 28.5, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở VHTTDL đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết đại hội Đảng các cấp để xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của ngành. Các nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch đều đạt và vượt chỉ tiêu. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường trên các lĩnh vực. Hoạt động văn hóa, thể thao, gia đình, du lịch được tổ chức sâu rộng, chất lượng, hiệu quả; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, sáng tạo giá trị văn hóa mới, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động hội nhập quốc tế.

Các đại biểu cùng BCH Đảng bộ Sở VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025 
Các đại biểu cùng BCH Đảng bộ Sở VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025 

Đến nay, toàn tỉnh có 91,5% số gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 88,5% số làng, khu phố đạt danh hiệu Làng văn hóa, Khu phố văn hóa; 90% số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 34% số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; số gia đình tham gia hoạt động  thể thao ước đạt 32%; thể thao thành tích cao của tỉnh có bước đột phá; lĩnh vực du lịch đang từng bước phát triển, với khoảng 1,2 triệu khách/năm. 

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng. Đảng bộ đã phát huy tốt nguyên tắc dân chủ, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao về tư tưởng và hành động trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, 100% số đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký học tập, tu dưỡng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng... Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã kết nạp được 55 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Sở VHTTDL tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch với các chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu hàng năm có 95% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; mỗi năm kết nạp từ 6 đến 10 đảng viên mới; 90% số chi bộ trực thuộc và Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh. Phấn đấu toàn tỉnh có 92% số gia đình văn hóa; 89% số làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; 90% số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 37% số dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; 35% số gia đình thể thao; xếp thứ 30-35/65 tỉnh, thành, ngành tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022; tốc độ tăng trưởng khách du lịch xấp xỉ 15% - 20%/năm, đón khoảng 1,5-1,7 triệu lượt khách/năm; doanh thu từ du lịch tăng trưởng trung bình 18%-20%; phát triển cơ bản được 1 khu du lịch quốc gia, 3 khu du lịch cấp tỉnh…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Sở VHTTDL nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Sở VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin liên quan

Văn Giang thu ngân sách nhà nước đạt trên 370 tỷ đồng (03/07/2020 7:48 SA)

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm(01/07/2020 7:41 SA)

Ghi nhận từ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở(01/07/2020 7:36 SA)

Văn Giang biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020(30/06/2020 7:35 SA)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025(24/06/2020 7:18 SA)

Tin mới nhất

Văn Giang thu ngân sách nhà nước đạt trên 370 tỷ đồng (03/07/2020 7:48 SA)

Hưng Yên: Tăng cường công tác phối hợp thi hành án dân sự trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng(02/07/2020 7:37 SA)

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm(01/07/2020 7:41 SA)

Khai thác tốt nguồn thu vào ngân sách nhà nước(01/07/2020 7:37 SA)

Ghi nhận từ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở(01/07/2020 7:36 SA)

°
628 người đang online