Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 2020

Đăng ngày 21 - 05 - 2020
100%

Ngày 07/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học (ĐH); tuyển sinh trình độ cao đẳng (CĐ) ngành Giáo dục Mầm non (GDMN).

Theo đó, Đề án tuyển sinh của trường phải đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về tuyển sinh trình độ ĐH, trình độ CĐ ngành GDMN và các điều kiện đảm bảo chất lượng; quy định chỉ tiêu tuyển sinh theo các hình thức tuyển sinh khác nhau và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với quy định của Quy chế này, thể hiện chính sách chất lượng của nhà trường; quy định rõ về việc trường có sử dụng hay không và các điều kiện để sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi THPT, THPT quốc gia các năm trước; quy định rõ phương thức xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung cấp sư phạm vào học trình độ CĐ ngành GDMN.

Với nguyên tắc: Các trường chỉ tuyển sinh khi đáp ứng đủ các điều kiện được phép đào tạo theo quy định hiện hành.

Phương thức tuyển sinh gồm: Thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Căn cứ phương thức tuyển sinh, các trường xác định và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trong Đề án tuyển sinh, riêng các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ ĐH và ngành Giáo dục Mầm non trình độ CĐ (gọi chung là ngành đào tạo giáo viên) do Bộ GDĐT quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào; Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do các trường quy định phải đảm bảo chất lượng nguồn tuyển sinh. Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non (sau đây gọi chung là hiệu trưởng) chịu trách nhiệm giải trình về quy trình, cơ sở xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với Bộ GDĐT, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan.

Theo quy định mới, cơ sở giáo dục có thể sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) để sơ tuyển, xét tuyển hoặc sử dụng hình thức khác như thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Đối với trường hợp sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển thì: tổ hợp 03 bài thi/môn thi phải có ít nhất một trong hai bài thi Toán, Ngữ văn và chỉ được sử dụng tối đa 4 tổ hợp bài thi/môn thi để xét tuyển cho một ngành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định trong trường hợp các trường tự tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh thì phải có Đề án tổ chức kỳ thi riêng và công bố trên Trang thông tin điện tử của trường trước khi đăng ký dự thi ít nhất 15 ngày. Mặt khác, các trường này cũng phải có bộ phận độc lập chuyên trách thực hiện chức năng tổ chức thi tuyển sinh, có Quy chế thi tuyển sinh của trường gồm quy trình tổ chức và các quy định liên quan, điều kiện cơ sở vật chất phù hợp…

Bên cạnh đó, Quy chế này cũng bổ sung thêm các nhóm đối tượng thí sinh được tham dự xét tuyển hoặc dự thi đại học, cao đẳng, bao gồm: Học sinh học chương trình nước ngoài, tại trường THPT ở Việt Nam (chương trình đó đã được nước sở tại công nhận và đạt trình độ tương ứng trình độ THPT của Việt Nam); học sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Ngoài ra, Quy chế này đưa ra các chính sách ưu tiên theo đối tượng; các đối tượng được xét tuyển thẳng vào trường; thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào trường; chính sách ưu tiên theo khu vực; khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2020.

Tin liên quan

Chương trình hành động của Chính phủ Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW(28/05/2020 10:53 SA)

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020(28/05/2020 10:53 SA)

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư.(28/05/2020 10:52 SA)

Chỉ thị Thủ tướng về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền...(28/05/2020 7:32 SA)

Chỉ thị Thủ tướng về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em(28/05/2020 7:31 SA)

Tin mới nhất

Chương trình hành động của Chính phủ Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW(28/05/2020 10:53 SA)

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020(28/05/2020 10:53 SA)

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư.(28/05/2020 10:52 SA)

Chỉ thị Thủ tướng về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền...(28/05/2020 7:32 SA)

Chỉ thị Thủ tướng về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em(28/05/2020 7:31 SA)

°
1454 người đang online