Quy định về hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Đăng ngày 20 - 05 - 2020
100%

Ngày 18/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương.

Theo đó, Nghị định này sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Công Thương; nội dung thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường Công Thương; nội dung thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực: công nghiệp, hóa chất, hoạt động thương mại, cạnh tranh và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Cụ thể, các cơ quan sau có thẩm quyền thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Công Thương: Tổng cục Quản lý thị trường; Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh; Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Cục Hóa chất; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Điều tiết điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Xúc tiến thương mại; Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Cục Phòng vệ thương mại.

Bên cạnh đó, bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục phải tổ chức theo mô hình Vụ; tại Cục thuộc Bộ Công Thương, Cục thuộc Tổng cục phải tổ chức theo mô hình Phòng (trong khi theo quy định cũ, có thể giao bộ phận khác của Tổng cục, Cục, Chi cục kiêm nhiệm việc tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành).

Nghị định cũng bãi bỏ khoản 5 Điều 10, Điều 12, Điều 25, khoản 2 Điều 37 của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 6, khoản 4 Điều 8 của Nghị định số 07/2012/NĐ-CP.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 07 năm 2020.

Tin liên quan

Chương trình hành động của Chính phủ Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW(28/05/2020 10:53 SA)

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020(28/05/2020 10:53 SA)

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư.(28/05/2020 10:52 SA)

Chỉ thị Thủ tướng về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền...(28/05/2020 7:32 SA)

Chỉ thị Thủ tướng về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em(28/05/2020 7:31 SA)

Tin mới nhất

Chương trình hành động của Chính phủ Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW(28/05/2020 10:53 SA)

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020(28/05/2020 10:53 SA)

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư.(28/05/2020 10:52 SA)

Chỉ thị Thủ tướng về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền...(28/05/2020 7:32 SA)

Chỉ thị Thủ tướng về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em(28/05/2020 7:31 SA)

°
1399 người đang online