Hội nghị lần thứ 35 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVIII

Đăng ngày 20 - 05 - 2020
100%

Ngày 19.5, tại Trụ sở Tỉnh ủy diễn ra hội nghị lần thứ 35 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 6 gồm 4 phần, 39 trang đã bám sát Đề cương, theo đúng chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được Hội nghị lần thứ 29 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII thông qua ngày 29.10.2019: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tích cực đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2025". Dự thảo Báo cáo chính trị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến tại 3 phiên họp; gửi văn bản xin ý kiến Ban Chấp hành dự thảo lần thứ 3; lấy ý kiến tham gia góp ý tại đại hội cấp cơ sở dự thảo lần thứ 5; hiện nay đang được gửi lấy ý kiến của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và nhân dân.

Trong những tháng vừa qua, với sự thay đổi của tình hình quốc tế, trong nước và địa phương, Dự thảo Báo cáo chính trị tiếp tục được bổ sung, cập nhật các số liệu thống kê mới nhất, tác động của dịch Covid-19, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và thu ngân sách, một số chính sách an sinh xã hội vừa được thực hiện. Đồng thời, cũng tiếp tục hoàn thiện, bổ sung một số định hướng lớn cho phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới, trong đó đưa ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, thách thức do tác động của dịch Covid-19 cũng như tranh thủ cơ hội đem lại như thu hút đầu tư, nhất là chú trọng thu hút các dự án đầu tư lớn, công nghệ cao, tạo động lực cho tăng trưởng, có sức lan tỏa lớn...

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị như: Cần nhấn mạnh kết quả, chất lượng 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bổ sung số liệu, chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người của tỉnh; chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém gắn với chủ thể; tiếp tục bổ sung, điều chỉnh kết quả phát triển kinh tế và giải pháp công tác tài chính, thu, chi ngân sách; trong đánh giá công tác xây dựng Đảng cần có nội dung về công tác xây dựng hệ thống chính trị; bổ sung đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thông qua các cơ chế cụ thể ở địa phương, kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; xây dựng cơ chế đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, hạ tầng cơ sở du lịch...

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ thông báo nhanh nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Các sở, ngành sớm tổng hợp, bổ sung thêm số liệu dẫn chứng cho các nội dung đánh giá trong Dự thảo Báo cáo chính trị; trong đó, khối kinh tế - xã hội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thống kê tỉnh lập bảng thống kê số liệu; khối xây dựng Đảng giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lập bảng thống kê số liệu; khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lập bảng thống kê số liệu. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động đăng ký thời gian tổ chức đại hội đảng bộ cấp mình báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định...

Tin liên quan

Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai...(20/01/2021 8:17 SA)

Các huyện: Ân Thi, Văn Giang tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020(19/01/2021 1:31 CH)

Khối thi đua các doanh nghiệp vốn Nhà nước tỉnh Hưng Yên; Công ty Điện lực Hưng Yên: Triển khai...(18/01/2021 8:32 SA)

Thị ủy Mỹ Hào; Huyện ủy Kim Động: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 (15/01/2021 1:34 CH)

Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020(14/01/2021 8:06 SA)

Tin mới nhất

Quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới(20/01/2021 3:32 CH)

Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn...(20/01/2021 10:36 SA)

Chỉ thị Thủ tướng về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.(20/01/2021 8:56 SA)

Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai...(20/01/2021 8:17 SA)

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao...(20/01/2021 8:08 SA)

°
370 người đang online