Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ

Đăng ngày 19 - 05 - 2020
100%

        Ngày 18/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã chủ trì phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự họp gồm có: Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Tại phiên họp, các đại biểu dự họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các dự thảo văn bản sau: Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên; Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên; Quy định tạm thời về cách ly y tế tại khách sạn cho người nước ngoài là nhà đầu tư, quản lý, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao.

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã kết luận như sau: Đối với Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu, các quy định trong Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó Quy chế phải nêu rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; trách nhiệm của các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp; nêu rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp; hoàn thiện văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định. Đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về môi trường.

Đối với dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên và dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên, yêu cầu 02 dự thảo văn bản phải bám sát vào nội dung của Thông tư 08/2019/TT-BYT của Bộ Y tế và Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở tiếp thu những nội dung phù hợp với tỉnh Hưng Yên; Sở Tài chính hoàn thiện văn bản, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định.

Về Quy định tạm thời về cách ly y tế tại khách sạn cho người nước ngoài là nhà đầu tư, quản lý, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tham gia ý kiến bằng văn bản đối với Quy định tạm thời về cách ly y tế tại khách sạn cho người nước ngoài, Sở Y tế tổng hợp, hoàn thiện dự thảo văn bản, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh./.

Tin liên quan

Giao ban công tác mặt trận(28/05/2020 7:27 SA)

Hưng Yên: Bàn giao 143 công dân hoàn thành cách ly tập trung(25/05/2020 7:25 SA)

Đại hội Đảng bộ xã Lạc Đạo, nhiệm kỳ 2020-2025(25/05/2020 7:05 SA)

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5(23/05/2020 1:51 CH)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng làm việc tại huyện Yên Mỹ(21/05/2020 7:34 SA)

Tin mới nhất

Chương trình hành động của Chính phủ Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW(28/05/2020 10:53 SA)

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020(28/05/2020 10:53 SA)

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư.(28/05/2020 10:52 SA)

Đồng hành cùng người nộp thuế vượt khó(28/05/2020 7:47 SA)

Chỉ thị Thủ tướng về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền...(28/05/2020 7:32 SA)

°
1396 người đang online