ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020 TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 04 - 04 - 2020
100%

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020 
TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT ƯỚC TÍNHU QÝ I QUÝ I SO CÙNG
KỲ NĂM TRƯỚC (%)
1 Diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân Ha 29.353 91,70
2 Đàn lợn 1000 con 435 72,29
3 Chỉ số sản xuất công nghiệp %   108,81
4 Vốn đầu tư đầu tư phát triển Tỷ đồng 7.791 107,47
5 Doanh tu bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 7.369 108,97
6 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %   106,33
7 Hàng khách luân chuyển 1000 HK.Km 222.407 92,25
8 Hàng hóa luân chuyển 1000 Tấn.Km 372.369 98.69

Tin liên quan

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2020 TỈNH HƯNG YÊN(01/12/2020 9:17 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 11 và 11 tháng năm 2020(01/12/2020 9:12 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên Tháng Chín và 9 tháng năm 2020(30/09/2020 9:48 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2020 TỈNH HƯNG YÊN(09/09/2020 7:46 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(09/09/2020 7:44 SA)

Tin mới nhất

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2020 TỈNH HƯNG YÊN(01/12/2020 9:17 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 11 và 11 tháng năm 2020(01/12/2020 9:12 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2020 TỈNH HƯNG YÊN(17/11/2020 8:50 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 10 và 10 tháng năm 2020(09/11/2020 8:48 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên Tháng Chín và 9 tháng năm 2020(30/09/2020 9:48 SA)

°
297 người đang online