Thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở là tiền đề quan trọng tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Kim Động nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 26 - 03 - 2020
100%

Đến ngày 20.3, 40/40 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Kim Động tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch. Mặc dù đại hội cấp cơ sở sớm hơn so với yêu cầu tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 35), song do có sự tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm chính trị cao của cấp ủy cơ sở nên việc triển khai các văn bản liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp kịp thời, bảo đảm đúng tiến độ. Văn kiện chính trị tại đại hội đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Các điều kiện phục vụ tổ chức đại hội được chuẩn bị chu đáo. Công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội cấp cơ sở được tăng cường. Việc xem xét, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo, góp phần hạn chế những vấn đề nổi cộm tại cơ sở. Quy trình nhân sự được thực hiện theo đúng hướng dẫn; việc bầu cử được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. 

Biểu quyết tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu nhân sự tại Đại hội Đảng bộ quân sự huyện Kim Động
Biểu quyết tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu nhân sự tại Đại hội Đảng bộ quân sự huyện Kim Động

Từ tháng 10.2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35; bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; các văn bản, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời ban hành và triển khai Kế hoạch số 102 ngày 17.10.2019 về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025;  thành lập các tiểu ban đại hội, xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ, tiến tới đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao trách nhiệm cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, huyện ủy viên theo dõi cơ sở và các thành viên trong các tổ giúp việc của các tiểu ban đại hội đảng bộ huyện hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở trong việc chuẩn bị tổ chức đại hội từ chuẩn bị văn kiện, xây dựng đề án nhân sự, phương án nhân sự, thực hiện quy trình nhân sự, xây dựng chương trình điều hành đại hội, trang trí, khánh tiết đại hội; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia vào dự thảo văn kiện. Chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau thời điểm tổ chức đại hội; bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự đại hội của từng xã, thị trấn...

Thực tế, việc bảo đảm tỷ lệ đổi mới cấp ủy không dưới 1/3 so với đầu nhiệm kỳ gặp nhiều khó khăn; một số xã khó khăn do cán bộ không đủ điều kiện tái cử, có xã trên 50% số cấp ủy đương nhiệm không tái cử. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát cán bộ, đồng thời tiến hành bổ sung quy hoạch cán bộ cơ sở để phục vụ công tác nhân sự đại hội; rà soát những trường hợp không đủ tuổi tái cử cấp ủy khóa mới, những trường hợp tự nguyện xin thôi việc để có phương án bố trí công tác khác hoặc cho nghỉ công tác. Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành điều động các vị trí cán bộ, công chức trong xã để phục vụ cho nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã triển khai thực hiện quy trình công tác nhân sự đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 thận trọng, đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đảng bộ các xã, thị trấn tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể đảng viên trong đảng bộ xã, trên cơ sở đó xác định mức độ tín nhiệm của đảng viên đối với nhân sự, lấy đó làm cơ sở tham khảo để xây dựng đề án, phương án nhân sự bảo đảm quy định. Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Công an huyện và cơ quan liên quan thẩm tra về chính trị nội bộ đối với cán bộ tái cử và trong quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, kịp thời đưa ra khỏi nhân sự cấp ủy khóa mới những trường hợp có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định. Kết quả bầu cử cấp ủy tại đại hội, trong tổng số 250 ủy viên cấp ủy các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 -2025, tỷ lệ tái cử chiếm 64,8%; tham gia cấp ủy lần đầu chiếm 35,2%; ủy viên là nữ đạt tỷ lệ 28%; ủy viên trẻ tuổi chiếm 22,4 %. Về trình độ chuyên môn, trung cấp, cao đẳng chiếm 28%; đại học chiếm 69,6%; thạc sỹ chiếm 2,4%. Trình độ lý luận chính trị sơ cấp chiếm 20%; trung cấp chiếm 78,4%; cao cấp, cử nhân chiếm 1,6%. Tuổi bình quân cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 là 43,9 tuổi. 

Thành công đại hội của 40 chi bộ, đảng bộ cơ sở là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy; sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; sự vào cuộc của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và từng cá nhân phụ trách trong việc hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đỡ cấp cơ sở trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội. Đây là tiền đề quan trọng tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Nguyễn Hùng Nam 
Bí thư Huyện ủy Kim Động

Tin liên quan

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm chính xác, khách quan(25/09/2020 7:27 SA)

Kim Động đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020(23/09/2020 7:36 SA)

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”(18/09/2020 7:13 SA)

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ người có công...(15/09/2020 7:23 SA)

Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ(09/09/2020 7:10 SA)

Tin mới nhất

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm chính xác, khách quan(25/09/2020 7:27 SA)

Kim Động đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020(23/09/2020 7:36 SA)

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”(18/09/2020 7:13 SA)

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ người có công...(15/09/2020 7:23 SA)

Nông dân thành phố Hưng Yên tập trung chăm sóc nhãn sau thu hoạch(14/09/2020 4:32 CH)

°
397 người đang online