Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ

Đăng ngày 26 - 03 - 2020
100%

            Ngày 26/03/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020 tỉnh Hưng Yên.

Theo Chỉ thị, để chủ động phòng, chống và ứng phó kịp thời với những diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số việc trọng tâm sau:

Đối với những sự cố đê điều đã xảy ra trong các mùa lũ, bão trước cần đặc biệt quan tâm và tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành việc xử lý; đồng thời lập phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa lũ, bão năm 2020. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ việc tu bổ đê, nâng cấp đê, duy tu bảo dưỡng chống xuống cấp hệ thống đê điều đảm bảo kịp thời đưa công trình vào chống lũ năm 2020.

Đối với cống qua đê đã xảy ra sự cố do lũ những năm trước, cống mới xây dựng nhưng chưa được làm việc trong điều kiện có lũ cao cần phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể để chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra. Đặc biệt quan tâm đến các cống đã xẩy ra sự cố như: Cống trạm bơm Liên Nghĩa, Nghi Xuyên trên đê tả sông Hồng,… Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các cống dưới đê để phát hiện các cống yếu, các cống bị hư hỏng để sửa chữa, hoành triệt cống tạm thời hoặc hoành triệt vĩnh viễn đối với các cống không đảm bảo an toàn. Đối với các cống xung yếu phải có phương án bảo vệ báo cáo cấp có thẩm quyền chấp thuận, giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức, cá nhân để chủ động chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố có đê tiến hành tổng kiểm tra đánh giá hiện trạng hệ thống công trình đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều, để xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án hộ đê tương ứng với từng tuyến đê, từng khu vực trọng điểm theo phương châm "4 tại chỗ"; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được duyệt.

          Tổ chức diễn tập phương án hộ đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy và thông tin hai chiều để bổ sung kịp thời những thiếu sót, tồn tại; tập huấn cho các lực lượng tham gia hộ đê, đặc biệt là lực lượng quân đội được bố trí trên địa bàn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có đê tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành quyết định cho phép của chủ đầu tư các công trình liên quan đến đê điều theo quy định của Luật Đê điều. Xử lý dứt điểm hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ xong trước ngày 15/5/2020.

Các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệp công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn. Phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ về quản lý an toàn công trình thủy lợi. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có trách nhiệm theo dõi các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền để UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương./.

Tin liên quan

Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch...(03/04/2020 2:47 CH)

Không thu phí đối với người xuất cảnh thực hiện xét nghiệm Covid-19(03/04/2020 2:46 CH)

Hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh...(03/04/2020 2:45 CH)

Cách ly thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm để phòng, chống dịch Covid-19(02/04/2020 4:52 CH)

Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính (02/04/2020 4:50 CH)

Tin mới nhất

Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch...(03/04/2020 2:47 CH)

Không thu phí đối với người xuất cảnh thực hiện xét nghiệm Covid-19(03/04/2020 2:46 CH)

Hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh...(03/04/2020 2:45 CH)

Cách ly thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm để phòng, chống dịch Covid-19(02/04/2020 4:52 CH)

Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính (02/04/2020 4:50 CH)

°
1050 người đang online