Họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Đăng ngày 24 - 03 - 2020
100%

Ngày 23/3/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã chủ trì phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự họp gồm có: các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Tại phiên họp, các đại biểu dự họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các dự thảo văn bản sau: Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị; Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phương án sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất và tăng thu tiền xổ số kiến thiết năm 2019.

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã kết luận như sau: Đối với Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, yêu cầu Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đơn vị hoàn thiện Đề án, đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nội dung của Đề án phải đi vào trọng tâm, trọng điểm, đánh giá rõ thực trạng của ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hưng Yên; về các ngành công nghiệp hỗ trợ, yêu cầu không đưa vào Đề án các ngành gây ô nhiễm môi trường như thuộc da, dệt nhuộm; về giải pháp triển khai thực hiện Đề án, yêu cầu phải đưa vào các giải pháp về quản lý nhà nước như: giải pháp quy hoạch (quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; quy hoạch phát triển các ngành nghề ưu tiên), công tác đào tạo lao động, việc xây dựng cơ sở hạ tầng, việc tiếp cận đất đai, môi trường đầu tư, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chính sách tài chính ngân hàng tín dụng, chính sách liên kết các doanh nghiệp, việc phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Về thực hiện việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh, đồng thời xin ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương, hoàn thiện văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 Cũng tại phiên họp các đại biểu đã nhất trí thông qua Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phương án sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất và tăng thu tiền xổ số kiến thiết năm 2019./.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban hành biểu thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 - 2022(30/09/2020 9:38 SA)

Thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (30/09/2020 9:38 SA)

Chính phủ hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020(30/09/2020 9:37 SA)

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức(30/09/2020 9:36 SA)

Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm(30/09/2020 9:35 SA)

°
231 người đang online