Kim Động triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020

Đăng ngày 07 - 02 - 2020
100%

Ngày 6.2, Huyện ủy Kim Động tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Năm 2019, 100% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 8 chi bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 13,66%. Huyện chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên là người đứng đầu cấp ủy nơi có vấn đề nhạy cảm và tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; công tác dân vận của Đảng, của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đạt nhiều kết quả và được gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được coi trọng. Huyện hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, trong đó 8/12 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch...

Năm 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện; tiếp tục tăng cường công tác giáo dục lý luận, đạo đức cách mạng, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định, kế hoạch của cấp trên và huyện ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn bị nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Học, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019 được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng.

Tin liên quan

Gắn xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường(02/06/2020 7:21 SA)

Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2020-2025(01/06/2020 7:28 SA)

Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2020(01/06/2020 7:27 SA)

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025(29/05/2020 7:26 SA)

Đại hội Đảng bộ xã Lạc Đạo, nhiệm kỳ 2020-2025(25/05/2020 7:05 SA)

Tin mới nhất

Yên Mỹ hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới(04/06/2020 7:22 SA)

Gắn xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường(02/06/2020 7:21 SA)

Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2020-2025(01/06/2020 7:28 SA)

Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2020(01/06/2020 7:27 SA)

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025(29/05/2020 7:26 SA)

°
935 người đang online