Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đăng ngày 26 - 02 - 2020
100%

Ngày 24/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 294/QĐ-TTg  phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

​Theo đó, Quy hoạch nhằm mục tiêu phát triển đô thị và nông thôn gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của các vùng đô thị lớn, đô thị lớn, trục hành lang kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, hình thành các cực tăng trưởng quốc gia có tính cạnh tranh quốc tế.

Phát triển bền vững về môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại và phù họp với điều kiện phát triển từng địa phương.

Từng bước xây dựng và phát triển nông thôn theo hướng bền vững; liên kết chặt chẽ giữa đô thị với nông thôn. Đảm bảo quốc phòng, an ninh. Là cơ sở để lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác.

Nguyên tắc lập quy hoạch:

- Tuân theo quy định của Luật Quy hoạch, quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, chiến lược phát triển bền vững Việt Nam; đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Bảo đảm tính liên kết tổng thể trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, từng vùng, tỉnh, đô thị và nông thôn; tính liên tục, kế thừa, ổn định, thống nhất, đồng bộ về phạm vi, thời kỳ quy hoạch, thứ tự ưu tiên và khả năng đáp ứng nguồn lực theo các giai đoạn.

- Bảo đảm tính khoa học, dự báo, khả thi, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước; phù hợp với nền tảng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong quản lý phát triển đô thị và nông thôn; có tính linh hoạt đáp ứng yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ.

- Bảo đảm hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân; sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tin liên quan

Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch...(03/04/2020 2:47 CH)

Không thu phí đối với người xuất cảnh thực hiện xét nghiệm Covid-19(03/04/2020 2:46 CH)

Hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh...(03/04/2020 2:45 CH)

Cách ly thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm để phòng, chống dịch Covid-19(02/04/2020 4:52 CH)

Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính (02/04/2020 4:50 CH)

Tin mới nhất

Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch...(03/04/2020 2:47 CH)

Không thu phí đối với người xuất cảnh thực hiện xét nghiệm Covid-19(03/04/2020 2:46 CH)

Hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh...(03/04/2020 2:45 CH)

Cách ly thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm để phòng, chống dịch Covid-19(02/04/2020 4:52 CH)

Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính (02/04/2020 4:50 CH)

°
998 người đang online