Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Đăng ngày 14 - 02 - 2020
100%

Ngày 10/02/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BGDĐT về việc quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

​Thông tư này quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuấn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Thông tư áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm trong hệ thống giáo dục quốc dân và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, tổng diện tích chuyên dùng của Trạm Y tế trường học tối đa là 300m2, bao gồm: phòng trạm trưởng và y bác sỹ trực; phòng khám; phòng tiêm và thủ thuật; phòng y tá hồ sơ kiêm phát thuốc; kho thuốc và dụng cụ; phòng bệnh nhân; phòng ăn cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, nhà để xe của trường học cũng cần bảo đảm đủ chỗ để xe cho 30-60% tổng số học sinh và từ 60-90% tổng số giảng viên, cán bộ, nhân viên. Tiêu chuẩn diện tích đối với các xe là 0,9m2/xe đạp, 2,5m2/xe máy, 25m2/ô tô.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định khu vệ sinh phải được bố trí theo các khối phòng chức năng, trường hợp khu riêng biệt thì cần đặt ở vị trí thuận tiện. Đối với khi vệ sinh của cán bộ, giảng viên, nhân viên, phòng vệ sinh nam, nữ phải được bố trí riêng biệt, bảo đảm số lượng thiết bị. Cụ thể, đối với nam 01 chậu tiểu/15 người, 01 chậu xí/20 người, 01 chậu rửa tay/04 chậu xí; đối với nữ 01 chậu xí/15 người, 01 chậu rửa tay/02 chậu xí, số chậu rửa tay tối thiểu là 01.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo quy định tại Thông tư này được sử dụng làm căn cứ để các cơ sở đào tạo lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê công trình sự nghiệp; quản lý, sử dụng các công trình sự nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2020.

Tin liên quan

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh(04/06/2020 9:14 SA)

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh(04/06/2020 9:02 SA)

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”(04/06/2020 9:01 SA)

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất(03/06/2020 9:26 SA)

Nghị định quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức(03/06/2020 9:25 SA)

Tin mới nhất

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh(04/06/2020 9:14 SA)

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh(04/06/2020 9:02 SA)

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”(04/06/2020 9:01 SA)

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất(03/06/2020 9:26 SA)

Nghị định quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức(03/06/2020 9:25 SA)

°
1052 người đang online