Ủy ban nhân dân tỉnh họp cho ý kiến về một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI

Đăng ngày 09 - 11 - 2020
100%

Ngày 09.11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã chủ trì phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm xem xét, cho ý kiến một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI. Dự họp gồm có: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu dự họp xem xét, cho ý kiến về các dự thảo văn bản sau: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Báo cáo phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; Báo cáo thực hiện biên chế công chức năm 2020 và dự kiến giao biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021 trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh; Báo cáo số lượng người làm việc năm 2020 và dự kiến giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc của tỉnh năm 2021; Bãi bỏ Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn; Quy định khung hỗ trợ mệnh giá thẻ BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Báo cáo tổng kết Đề án "Xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, đề xuất giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thanh tra năm 2021.  

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp vào các báo cáo, trong đó cần nhấn mạnh thêm một số kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết quả về an sinh xã hội; hoàn thiện các báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Tỉnh ủy trước khi trình tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

 Nhất trí thông qua các nội dung Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh trình tại phiên họp.

Tin liên quan

Phù Cừ có tân Bí thư Huyện ủy (03/12/2020 8:08 SA)

Trao Quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy(03/12/2020 8:06 SA)

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...(27/11/2020 7:38 SA)

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX(26/11/2020 8:52 SA)

Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Hà Tĩnh(26/11/2020 8:50 SA)

°
490 người đang online