Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Đăng ngày 26 - 11 - 2020
100%

Ngày 25.11, tại Trụ sở Tỉnh ủy diễn ra hội nghị lần thứ 2 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Năm 2020, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh tăng 6,46%; kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ 500 triệu USD; tổng thu ngân sách ước đạt 15.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt 12.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh thu hút được 69 dự án đầu tư mới; 1.100 doanh nghiệp thành lập mới. Thu nhập bình quân trên 1 ha canh tác đạt trên 210 triệu đồng. Hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư và phát triển nhanh. Tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, quân sự địa phương được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2021, UBND tỉnh đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát; huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ; đẩy mạnh thu hút đầu tư, bảo đảm chủ động tự cân đối ngân sách; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); tập trung hoàn thành phê duyệt quy hoạch tỉnh, các quy hoạch lớn trọng điểm; nâng cao hiệu quả công tác ngăn ngừa ô nhiễm môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội và cải thiện đời sống nhân dân...

Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020), dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025). Trong 5 năm (2016 – 2020), nền kinh tế của tỉnh duy trì phát triển ổn định, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,38%/năm. Thu ngân sách hàng năm vượt kế hoạch Trung ương giao; tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ. Văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đối ngoại và cải cách tư pháp hiệu quả.

Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025), tỉnh đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 7,5 – 8%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 21.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 8,5 tỷ USD; tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 47%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; có 55 – 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 25 – 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có ít nhất 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71%; tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) mỗi năm tăng 2 bậc…

Tiếp đó, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Đồng chí Trịnh Văn Diễn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021.

Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đại biểu thảo luận, tập trung làm rõ các nội dung: Công tác điều tiết thu – chi ngân sách nhà nước; kế hoạch thực hiện vốn đầu tư công; việc xúc tiến đầu tư vào địa bàn các huyện nông nghiệp; công tác xử lý nước thải, rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường; phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, sạch; thu hồi các dự án đã được cấp phép nhưng chưa đầu tư xây dựng, đi vào hoạt động…

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu: các cấp, các ngành tập trung cao hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cụ thể trong tháng cuối cùng của năm 2020.

Đối với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách và đầu tư công năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình, đồng thời đối chiếu với nghị quyết đại hội của cấp trên để xây dựng chương trình hành động, đề án triển khai thực hiện. Trong đó tập trung hoàn thành xây dựng quy hoạch tỉnh làm cơ sở triển khai thực hiện; nghiên cứu để có chính sách mang tính đặc thù và đột phá; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch. Cùng với đó, quan tâm triển khai đồng bộ để phát triển nông nghiệp, nông thôn; thương mại, dịch vụ; đầu tư, xây dựng; văn hóa – xã hội; bảo đảm quốc phòng-  an ninh… nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện, nâng cao đời sống cho người dân. Bên cạnh đó, tỉnh cần tăng cường các biện pháp để thu ngân sách và quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách một cách phù hợp.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để sớm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo cơ quan liên quan chủ trì, tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, chương trình làm việc toàn khóa, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với quyết tâm cao nhất.

Tin liên quan

Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai...(20/01/2021 8:17 SA)

Các huyện: Ân Thi, Văn Giang tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020(19/01/2021 1:31 CH)

Khối thi đua các doanh nghiệp vốn Nhà nước tỉnh Hưng Yên; Công ty Điện lực Hưng Yên: Triển khai...(18/01/2021 8:32 SA)

Thị ủy Mỹ Hào; Huyện ủy Kim Động: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 (15/01/2021 1:34 CH)

Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020(14/01/2021 8:06 SA)

Tin mới nhất

Quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới(20/01/2021 3:32 CH)

Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn...(20/01/2021 10:36 SA)

Chỉ thị Thủ tướng về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.(20/01/2021 8:56 SA)

Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai...(20/01/2021 8:17 SA)

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao...(20/01/2021 8:08 SA)

°
514 người đang online