Về việc tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2

Đăng ngày 20 - 11 - 2020
100%

Ngày 17/11/2020, Bộ Y tế ban hành Công văn số 6314/BYT-DP về việc tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo Công văn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, các địa phương cũng đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến nay đã hơn 70 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực và dịch có thể bùng phát trở lại nếu các đơn vị chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Để tiếp tục duy trì các thành quả đã đạt được và nâng cao năng lực, chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở y tế, phòng xét nghiệm đáp ứng công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục rà soát, nâng cao năng lực xét nghiệm tại các địa phương trên cơ sở sẵn sàng nguồn lực xét nghiệm tại chỗ để chủ động triển khai xét nghiệm; xây dựng kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 dựa trên hướng dẫn giám sát phòng chống dịch ban hành kèm theo quyết định 3468/QĐ-BYT ngày 7/8/2020 và Kế hoạch xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 ban hành kèm theo Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/9/2020; căn cứ tình hình dịch tễ, tiếp tục tăng cường việc lấy mẫu, xét nghiệm đầy đủ cho các đối tượng theo kế hoạch của địa phương và xem xét mở rộng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng có nguy cơ bao gồm cả cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch không có triệu chứng COVID-19; cán bộ công tác tại các cửa khẩu, hải quan, khu vực sân bay nơi có tiếp xúc với các đối tượng có nguy cơ…

- Chỉ đạo các phòng xét nghiệm thực hiện đảm bảo chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2, lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả xét ngiệm đúng thời hạn, thực hiện báo cáo theo các hướng dẫn, quy định hiện hành của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19.

Tin liên quan

Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc...(03/12/2020 7:29 CH)

Bộ Y tế ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm...(03/12/2020 7:28 CH)

Sửa một số quy định về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (03/12/2020 10:08 SA)

Quy định mới về thi tuyển công chức (03/12/2020 10:07 SA)

Quy định mới về sử dụng pháo hoa (02/12/2020 9:36 SA)

Tin mới nhất

Công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...(04/12/2020 7:26 CH)

Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc...(03/12/2020 7:29 CH)

Bộ Y tế ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm...(03/12/2020 7:28 CH)

Sửa một số quy định về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (03/12/2020 10:08 SA)

Quy định mới về thi tuyển công chức (03/12/2020 10:07 SA)

°
875 người đang online