Họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Đăng ngày 16 - 11 - 2020
100%

Ngày 16.11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã chủ trì phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Dự họp gồm có: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu dự họp thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn bản sau: Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ giai đoạn 2021-2025; Quyết định ban hành Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025; các Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 thuộc các lĩnh vực: y tế, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định ban hành Quy định về xác định Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên (ĐT.379); Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021; Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu Thanh tra tỉnh gửi dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tới các sở, ban, ngành, đơn vị để tham gia ý kiến, hoàn thiện bản Quy chế trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định. Đối với Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Báo cáo nhấn mạnh một số kết quả như: Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; giải ngân vốn đầu tư công; tăng trưởng kinh tế của tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện Báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Tỉnh ủy trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm.

Nhất trí thông qua các nội dung Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường trình tại phiên họp.

Tin liên quan

°
532 người đang online