Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 15 - 11 - 2020
100%

Ngày 13/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg nhằm mục đích tiết kiệm điện nói riêng, sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả nói chung, góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2020-2025, phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ.

Mục tiêu cụ thể là: Nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn 2020-2025 ước tính là 33.985 triệu kWh. Mục tiêu phấn đấu tiết kiệm điện trong giai đoạn 2020-2025 là 2% tổng điện năng tiêu thụ, tương đương 679,69 triệu kWh cho từng nhóm ngành sử dụng điện như sau: Nhóm ngành công nghiệp - xây dựng tiết kiệm là 508,27 triệu kWh; nhóm ngành thương mại - dịch vụ tiết kiệm là  8,16 triệu kWh; nhóm quản lý tiêu dùng tiết kiệm là 146,20 triệu kWh; nhóm ngành nông lâm, ngư nghiệp tiết kiệm là 7,48 triệu kWh; nhóm ngành khác tiết kiệm là 9,58 triệu kWh.

Kế hoạch đề ra 04 nhiệm vụ bao gồm: Thực hiện tiết kiệm điện tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế; thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông; thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở thương mại, kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình; thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các doanh nghiệp sản xuất, gia công sản phẩm hàng hóa, cơ sở chế tạo, sửa chữa phương tiện, thiết bị, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

Kế hoạch cũng đưa ra 03 giải pháp thực hiện bao gồm: Giải pháp về cải thiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đối với người dân; giải pháp về công nghệ - kỹ thuật phục vụ tiết kiệm điện; giải pháp về triển khai ứng dụng mô hình sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài ra, tại Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn văn Kế hoạch số 143/KH-UBND.

Tin liên quan

Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(20/11/2020 2:03 CH)

Quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể...(15/11/2020 2:55 CH)

Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/06/2020...(14/11/2020 8:31 CH)

Phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025(14/11/2020 8:24 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 tỉnh Hưng Yên(06/11/2020 10:47 SA)

Tin mới nhất

Công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...(04/12/2020 7:26 CH)

Quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính...(25/11/2020 8:37 SA)

Quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của UBND huyện, thị xã, thành...(25/11/2020 8:38 SA)

Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(20/11/2020 2:03 CH)

Quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể...(15/11/2020 2:55 CH)

°
490 người đang online