Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 15 - 11 - 2020
100%

Ngày 13/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg nhằm mục đích tiết kiệm điện nói riêng, sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả nói chung, góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2020-2025, phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ.

Mục tiêu cụ thể là: Nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn 2020-2025 ước tính là 33.985 triệu kWh. Mục tiêu phấn đấu tiết kiệm điện trong giai đoạn 2020-2025 là 2% tổng điện năng tiêu thụ, tương đương 679,69 triệu kWh cho từng nhóm ngành sử dụng điện như sau: Nhóm ngành công nghiệp - xây dựng tiết kiệm là 508,27 triệu kWh; nhóm ngành thương mại - dịch vụ tiết kiệm là  8,16 triệu kWh; nhóm quản lý tiêu dùng tiết kiệm là 146,20 triệu kWh; nhóm ngành nông lâm, ngư nghiệp tiết kiệm là 7,48 triệu kWh; nhóm ngành khác tiết kiệm là 9,58 triệu kWh.

Kế hoạch đề ra 04 nhiệm vụ bao gồm: Thực hiện tiết kiệm điện tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế; thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông; thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở thương mại, kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình; thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các doanh nghiệp sản xuất, gia công sản phẩm hàng hóa, cơ sở chế tạo, sửa chữa phương tiện, thiết bị, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

Kế hoạch cũng đưa ra 03 giải pháp thực hiện bao gồm: Giải pháp về cải thiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đối với người dân; giải pháp về công nghệ - kỹ thuật phục vụ tiết kiệm điện; giải pháp về triển khai ứng dụng mô hình sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài ra, tại Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn văn Kế hoạch số 143/KH-UBND.

Tin liên quan

Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến...(16/06/2021 9:28 SA)

Chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có...(10/06/2021 9:51 SA)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021(09/06/2021 3:28 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2030(08/06/2021 2:30 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên(08/06/2021 2:28 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến...(16/06/2021 9:28 SA)

Chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có...(10/06/2021 9:51 SA)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021(09/06/2021 3:28 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2030(08/06/2021 2:30 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên(08/06/2021 2:28 CH)

°
185 người đang online