Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Văn phòng năm 2020

Đăng ngày 14 - 11 - 2020
100%

Ngày 13.11, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác văn phòng năm 2020 cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn phòng tại các sở, ban, ngành tỉnh và Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Dự và chỉ đạo Hội nghị tập huấn có ông Nguyễn Ngọc Thuyên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, ông Nguyễn Ngọc Thuyên - Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua các công chức, viên chức, người làm công tác văn phòng tại các cơ quan văn phòng đã luôn nỗ lực cố gắng thực hiện tốt việc tham mưu, tổng hợp, phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Nhằm tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tham mưu, phục vụ; kỹ năng xây dựng, quản lý chương trình, kế hoạch công tác và trang bị một số kỹ năng về công tác văn thư, lưu trữ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong giai đoạn hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác Văn phòng năm 2020. Đề nghị các đồng chí tham dự tập huấn chú ý lắng nghe, mạnh dạn thảo luận các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác văn phòng của đơn vị mình để cùng nhau thảo luận, trao đổi kinh nghiệm tìm ra những giải pháp tốt nhất, đưa công tác văn phòng ngày càng nâng cao.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe giảng viên của Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn truyền đạt Chuyên đề về công tác tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và theo dõi quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị và Chuyên đề phổ biến các quy định mới về công tác văn thư lưu trữ theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Báo cáo viên Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh truyền đạt Chuyên đề về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Qua Hội nghị tập huấn đã giúp cho đội ngũ công chức, viên chức, người làm công tác văn phòng nâng cao kỹ năng lập kế hoạch, tham mưu; kỹ năng về công tác văn thư, lưu trữ, những kiến thức về công tác bảo vệ bí mật nhà nước góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của các cơ quan, đơn vị.

Tin liên quan

°
484 người đang online