Hưng Yên: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020)

Đăng ngày 14 - 11 - 2020
100%

Ngày 13.11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trọng thể tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020); tổng kết phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020.

Đến dự có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm; Phạm Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh…

  Các đại biểu dự kỷ niệm

Diễn văn kỷ niệm nhấn mạnh sự hình thành và phát triển cùng những đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 90 năm qua trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, quan điểm, đường lối đại đoàn kết dân tộc sáng suốt, đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 


Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm qua của MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, chung sức, đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân,  quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Huân chương Lao động Hạng Nhì tặng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực vào cuộc với nhiều giải pháp, chính sách chăm lo cho người nghèo, như: Chính sách hỗ trợ về tín dụng ưu đãi; hỗ trợ dạy nghề gắn với tạo việc làm; hỗ trợ về giáo dục và đào tạo; chính sách hỗ trợ về y tế; hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; trợ giúp pháp lý… Nhờ đó, số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 giảm hàng năm. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 là 4,65%; năm 2017 là 3,41%; năm 2018 là 2,55%, năm 2019 giảm còn 1,9%... 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2020)


Phát biểu tại chương trình kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của MTTQ các cấp vào kết quả của phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu MTTQ các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tích cực chủ động tổ chức tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống văn hiến, cách mạng, anh hùng của quê hương… Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, ra sức phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững như Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đề ra; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, các ngành và phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống người dân; Xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên trách có đủ năng lực, trình độ, uy tín, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hiệu quả, vì sự nghiệp chung; Chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung và các hình thức tập hợp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, tập trung xây dựng tổ chức mặt trận các cấp vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, xây dựng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đủ sức thực hiện các nhiệm vụ được giao; tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; chủ động, sáng tạo đưa nội dung các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động vào thực tiễn cuộc sống… Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp; các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách về giảm nghèo; tăng cường huy động, vận động các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa giảm nghèo bền vững, ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với các địa phương còn nhiều khó khăn, hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc”; trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng các đồng chí: Phạm Ngọc Huy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Minh Hanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc”; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho 8 cá nhân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao tặng bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống 18.11.1930 - 18.11.2020”. Cùng dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 50 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đồng chí Phạm Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 25 tập thể, 6 gia đình và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Tin liên quan

Phù Cừ có tân Bí thư Huyện ủy (03/12/2020 8:08 SA)

Trao Quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy(03/12/2020 8:06 SA)

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...(27/11/2020 7:38 SA)

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX(26/11/2020 8:52 SA)

Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Hà Tĩnh(26/11/2020 8:50 SA)

Tin mới nhất

Công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...(04/12/2020 7:26 CH)

Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc...(03/12/2020 7:29 CH)

Bộ Y tế ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm...(03/12/2020 7:28 CH)

Sửa một số quy định về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (03/12/2020 10:08 SA)

Quy định mới về thi tuyển công chức (03/12/2020 10:07 SA)

°
34 người đang online