Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Đăng ngày 22 - 10 - 2020
100%

Ngày 20/10/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn 2830/UBND-TH về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh tiêu dùng trong nước, xuất khẩu và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để góp phần sớm phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm:

 Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Phải đi sâu, bám sát yêu cầu thực tiễn để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình, xác định rõ những vướng mắc, khó khăn cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực, từng doanh nghiệp và trên từng địa bàn để có biện pháp, đối sách cụ thể sớm khắc phục, đồng thời tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình cắt giảm các quy định, điều kiện, thủ tục gây khó khăn cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh; rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo hướng thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó đổi ngay; trường hợp vượt thẩm quyền đề xuất, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo, giải quyết. Kiên quyết không để tình trạng còn rào cản, còn cơ chế, chính sách, quy định bất cập, không phù hợp với tình hình thực tiễn đối với đầu tư, sản xuất kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

- Trực tiếp chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách và trên địa bàn; theo dõi sát tình hình thực tiễn để có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Chú trọng đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó lưu ý rà soát, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, đất đai, tín dụng, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực và những vấn đề liên quan. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, làm chậm, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, Công văn cũng nêu cụ thể một số nội dung: Thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, trong đó đặc biệt chú trọng thị trường trong nước, trong tỉnh và có biện pháp phù hợp, hiệu quả để duy trì, phát triển các thị trường xuất khẩu, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn ODA, tạo động lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động theo tinh thần các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

    Toàn văn Công văn 2830/UBND-TH.

Tin liên quan

Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(20/11/2020 2:03 CH)

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng...(15/11/2020 2:57 CH)

Quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể...(15/11/2020 2:55 CH)

Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/06/2020...(14/11/2020 8:31 CH)

Phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025(14/11/2020 8:24 CH)

Tin mới nhất

Công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...(04/12/2020 7:26 CH)

Quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính...(25/11/2020 8:37 SA)

Quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của UBND huyện, thị xã, thành...(25/11/2020 8:38 SA)

Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(20/11/2020 2:03 CH)

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng...(15/11/2020 2:57 CH)

°
177 người đang online