Họp trực tuyến “Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương”

Đăng ngày 16 - 10 - 2020
100%

Sáng ngày 14.10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương với 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và chủ trì hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo và chuyên viên làm công tác tổ chức cán bộ tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tập thể lãnh đạo và chuyên viên khối cơ quan Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo và chuyên viên làm công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ, Văn phòng Đảng ủy Bộ, Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ. Dự tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo các Ban Đảng; lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo Sở Nội vụ; trưởng các đơn vị thuộc Sở Nội vụ; trưởng phòng Nội vụ cấp huyện và chuyên viên trực tiếp theo dõi công tác tổ chức cán bộ.

Toàn cảnh phiên họp

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các Vụ chuyên môn của Bộ Nội vụ giới thiệu những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Luật đã sửa đổi, bổ sung 5 điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 38 điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Trong đó có nhiều điểm quan trọng như: Về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong quản lý về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua khen thưởng; về nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ; sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là thành viên của Chính phủ…Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Luật đã sửa đổi, bổ sung 28 điều của Luật Cán bộ, công chức và 15 điều của Luật Viên chức. Trong đó có nhiều điểm quan trọng như: Chính sách  trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ; tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức; về đánh giá viên chức; về xử lý kỷ luật đối với viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác; về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp và quản lý đơn vị sự nghiệp công lập và về ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức…

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tham luận phản ánh những khó khăn, vướng mắc và các ý kiến, đề xuất xung quanh việc triển khai thực hiện các Luật này; đại diện Bộ Nội vụ đã giải đáp những thắc mắc của các đại biểu các bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng các ý kiến đã phản ánh những tình huống, vấn đề cụ thể cần nghiên cứu để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý Cán bộ, công chức, viên chức; đề nghị các cơ quan trực thuộc Bộ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị để có hướng dẫn cụ thể cho các bộ, ngành địa phương; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương chỉ đạo ban hành kế hoạch cụ thể triển khai các Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành tới từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong quá trình thực hiện các Luật, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổng hợp những khó khăn, vướng mắc gửi về Bộ Nội vụ để Bộ báo cáo Chính phủ kịp thời điều chỉnh.

Tin liên quan

°
400 người đang online