Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Đăng ngày 12 - 10 - 2020
100%

Ngày 08/10/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 là để phát hiện sớm, cảnh báo, áp dụng kịp thời có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bảo đảm áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh nhằm giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tác động xấu của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), môi trường và các hoạt động thương mại động vật, sản phẩm động vật của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là: Trên 90% số xã, phường, thị trấn không có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong năm 2020 và 2021; trên 95% số xã, phường, thị trấn không có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong năm 2022 và 2023 và trên 99% số xã, phường, thị trấn không có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong năm 2020 và 2025; có 100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 90% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa và 80% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ (theo quy định trại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ) áp dụng các biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học; nghiên cứu các đặc điểm dịch tễ và đặc điểm virus gây bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để có giải pháp phòng, chống phù hợp và hiệu quả với mô hình chăn nuôi lợn của tỉnh.

Kế hoạch đề ra 11 nhiệm vụ, giải  pháp cụ thể trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cần thực hiện trong giai đoạn 2020-2025: Chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; tổ chức nuôi tái đàn lợn; giám sát dịch bệnh; tiêu huỷ lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; kiểm soát vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn; quản lý giết mổ lợn và việc tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh; nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi; chính sách hỗ trợ.

Cơ chế tài chính thực hiện Kế hoạch lấy từ nguồn ngân sách nhà nước; kinh phí do người dân tự bảo đảm và kinh phí huy động từ các nguồn lực khác.

Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ trong việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của các sở, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Sở Y tế; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp, người chăn nuôi, người vận chuyển, người tiêu thụ sản phẩm từ thịt lợn.

Toàn văn Kế hoạch 127/KH-UBND ngày 08/10/2020.

Tin liên quan

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.(22/10/2020 1:50 CH)

Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn...(21/10/2020 3:39 CH)

Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện...(15/10/2020 11:01 SA)

Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ...(15/10/2020 11:00 SA)

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính(09/10/2020 10:49 SA)

Tin mới nhất

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.(22/10/2020 1:50 CH)

Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn...(21/10/2020 3:39 CH)

Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện...(15/10/2020 11:01 SA)

Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ...(15/10/2020 11:00 SA)

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới(13/10/2020 7:35 SA)

°
462 người đang online