Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020

Đăng ngày 06 - 01 - 2020
100%

Ngày 06/01/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã chủ trì phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ. Dự họp gồm có: Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu dự họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung sau: Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh; Quyết định Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên thuộc Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên; Đổi tên Trung tâm Y tế, phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế, các Trạm Y tế theo đơn vị hành chính thị xã Mỹ Hào và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào; Kết quả triển khai tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2019"; Kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; Quyết định thay thế Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đối với các nội dung Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã kết luận như sau: Về Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia của các sở, ngành, chỉnh sửa và hoàn thiện văn bản; đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Quy chế phải quy định rõ địa chỉ cụ thể của Trụ sở tiếp công dân tỉnh và Trụ sở tiếp công dân các huyện, thị xã, thành phố để nhân dân biết; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu lịch tiếp công dân cụ thể của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành. Đối với Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, nghiên cứu, chỉnh sửa tên gọi, cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm. Nhất trí với nội dung Quyết định Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Về các nội dung Sở Nội vụ trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau: Nhất trí với việc đổi tên Trung tâm Y tế, phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế, các Trạm Y tế theo đơn vị hành chính thị xã Mỹ Hào và quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào; Kết quả triển khai tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2019". Đối với Kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", yêu cầu Sở Nội vụ hoàn thiện văn bản để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo hướng giao cho các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và mời lãnh đạo tỉnh về trao tặng.

Đối với Quyết định thay thế Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu, xin ý kiến bằng văn bản đối với Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hoàn thiện văn bản để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Tin liên quan

Thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khoá XVI(28/05/2020 7:24 SA)

Giao ban báo chí tháng 5(06/05/2020 7:19 SA)

Hoàn thành việc lấy ý kiến đánh giá của người dân về xây dựng nông thôn mới tại 8...(21/04/2020 7:45 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp đê...(21/04/2020 7:39 SA)

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động toàn dân hiến máu tình nguyện(14/04/2020 8:14 SA)

°
1226 người đang online