Đảng ủy Công an tỉnh triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020

Đăng ngày 21 - 01 - 2020
100%

Ngày 20.1, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và quán triệt, triển khai Kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020. Dự hội nghị có Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh.

Khen thưởng các chi bộ, đảng bộ đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu năm 2019
Khen thưởng các chi bộ, đảng bộ đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu năm 2019

Năm 2019, Đảng ủy Công an tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên bảo đảm chất lượng, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, có 26/26 tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 985/996 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng. Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh kiểm tra chuyên đề đối với 15 tổ chức đảng, 6 đảng viên; kiểm tra đối với 2 tổ chức đảng, 5 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm...

Trong lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động đổi mới công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết, xử lý những vấn đề phức tạp ở cơ sở; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

Năm 2020, Đảng ủy Công an tỉnh chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự; tham mưu với Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2020; tăng cường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung tấn công, trấn áp tội phạm kết hợp với các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020. Chủ động, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội nhất là ở những địa bàn nổi cộm, phức tạp về an ninh trật tự; rà soát, kiện toàn tổ chức công an các đơn vị theo hướng thu gọn đầu mối và thực hiện bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ bảo đảm phù hợp theo từng vị trí công tác; bảo đảm an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong lực lượng Công an tỉnh và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Nhân dịp này, nhiều chi bộ, đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019; nhiều đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm 2015 – 2019 được tuyên dương, khen thưởng. 

Tin liên quan

Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ(06/02/2020 8:25 SA)

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020(25/12/2019 8:10 SA)

Sở Nông nghiệp và PTNT diễn tập quốc phòng, an ninh (14/08/2019 7:53 SA)

Kim Động: Tháo dỡ, giải tỏa nhiều công trình vi phạm (25/06/2019 7:25 SA)

Đổi tên Vietinbank chi nhánh Mỹ Hào thành Vietinbank chi nhánh Bắc Hưng Yên(26/04/2019 8:43 SA)

Tin mới nhất

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tại huyện Văn Lâm(26/03/2020 8:02 SA)

Thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở là tiền đề quan trọng tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Kim...(26/03/2020 7:59 SA)

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Yên Mỹ nhiệm kỳ 2020 - 2025(26/03/2020 7:58 SA)

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính(25/03/2020 9:21 SA)

Chú trọng chăn nuôi an toàn dịch bệnh(25/03/2020 9:19 SA)

°
1667 người đang online