Hưng Yên: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020

Đăng ngày 20 - 01 - 2020
100%

Ngày 18.1, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tỉnh năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban Đảng của Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu các đại biểu nghiêm túc đánh giá đúng tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và các cấp, các ngành trong năm 2019, thảo luận và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; trọng tâm là kết quả đẩy mạnh tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội XII của Đảng; công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy các cấp… Các ý kiến cần thẳng thắn, khách quan, phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế chậm được khắc phục, từ đó đề xuất giải pháp tích cực, khả thi để khắc phục hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Trong đó, công tác chính trị tư tưởng và lãnh đạo quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ; nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn cho cán bộ, được chú trọng; triển khai thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường; hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng được chú trọng…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Cờ tặng các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Cờ tặng các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019)

Năm 2019, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh tăng 9,72%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 74,57 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế: công nghiệp, xây dựng 62,15% - nông, lâm nghiệp và thủy sản 8,44% - thương mại, dịch vụ 29,41%; giá trị thu nhập bình quân trên 1ha canh tác đạt trên 202 triệu đồng; đến nay, 100% xã và 4 đơn vị cấp huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp nhận thêm 116 dự án đầu tư mới với số vốn đăng ký tương đương 639 triệu USD; tổng thu ngân sách đạt 16.043 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm, đầu tư. Năm 2019, toàn tỉnh có thêm 46 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia; duy trì 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; tạo thêm việc làm mới cho hơn 2,4 vạn lao động; kịp thời chăm lo, giúp đỡ, hỗ trợ gia đình chính sách, người nghèo, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 2%. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao Bằng khen tặng các tổ chức cơ sở đảng,chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019)
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao Bằng khen tặng các tổ chức cơ sở đảng,chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019)

Năm 2020 – năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, BCH Đảng bộ tỉnh đã đề ra những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2019 và thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng;đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng, các đại biểu tham luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng từ tỉnh tới cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ khẳng định: Cùng với việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đạt được kết quả toàn diện, có nhiều chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phát huy những kết quả đó, năm 2020 nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng cần thực hiện tốt một số nội dung: Cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, trong đó tập trung cao để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; hoàn thành mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận; thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND các cấp, đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền và các cơ quan chuyên môn gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ biểu dương, tặng Cờ cho 7 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019); tặng Bằng khen cho 2 đảng bộ cấp huyện và tương đương đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu năm 2019; tặng Bằng khen cho 4 tổ chức cơ sở đảng, 12 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019); tặng Bằng khen cho 43 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015 - 2019).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ tặng hoa chia tay đồng chí  Đỗ Xuân Tuyên
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ tặng hoa chia tay đồng chí  Đỗ Xuân Tuyên

Nhân dịp này, BCH Đảng bộ tỉnh đã tổ chức chia tay đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được Trung ương phân công giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên trong những năm qua với Đảng bộ tỉnh, với tập thể BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong đồng chí Đỗ Xuân Tuyên với nhiệm vụ công tác mới, tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện về mọi mặt với quê hương Hưng Yên, nhất là lĩnh vực công tác y tế, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tin liên quan

Hưng Yên: Thêm 2 nhóm đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT, trợ cấp xã hội (29/05/2020 7:30 SA)

8 tập thể và 6 cá nhân được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động(29/05/2020 7:27 SA)

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025(29/05/2020 7:26 SA)

Giao ban công tác mặt trận(28/05/2020 7:27 SA)

Hưng Yên: Bàn giao 143 công dân hoàn thành cách ly tập trung(25/05/2020 7:25 SA)

Tin mới nhất

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề...(29/05/2020 10:51 SA)

Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở(29/05/2020 10:50 SA)

Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông(29/05/2020 10:49 SA)

Phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp...(29/05/2020 10:33 SA)

Chỉ thị về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và...(29/05/2020 10:32 SA)

°
1267 người đang online