Đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào

Đăng ngày 17 - 01 - 2020
100%

            Ngày 13/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Y tế, phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế, các Trạm Y tế theo đơn vị hành chính thị xã Mỹ Hào quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào trực thuộc Sở Y tế.

Theo Quyết định, đổi tên Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào thành Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào trực thuộc Sở Y tế. Đổi tên Văn phòng thuộc Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào thành Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính thuộc Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào. Đổi tên các Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào thành các  Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào: Đổi tên Trạm Y tế thị trấn Bần Yên Nhân thành Trạm Y tế phường Bần Yên Nhân; đổi tên Trạm Y tế xã Bạch Sam thành Trạm Y tế phường Bạch Sam; đổi tên Trạm Y tế xã Dị Sử thành Trạm Y tế phường Dị Sử; đổi tên Trạm Y tế xã Minh Đức thành Trạm Y tế phường Minh Đức; đổi tên Trạm Y tế xã Nhân Hòa thành Trạm Y tế phường Nhân Hòa; đổi tên Trạm Y tế xã Phan Đình Phùng thành Trạm Y tế phường Phan Đình Phùng.

Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định tại Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thị xã Mỹ Hào theo quy định tại Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hoá gia đình ở địa phương; cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và thực hiện chức năng về công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học  trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên; thực hiện các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm được quy định tại Điều 3 của Quyết định với 18 nhiệm vụ và quyền hạn.

Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Các phòng chức năng thuộc Trung tâm gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính; Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; Phòng Điều dưỡng; Phòng Dân số. Các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm gồm: Khoa Khám bệnh - Cận lâm sàng;  Khoa Y tế công cộng; Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Khoa Hồi sức cấp cứu - Nội - Nhi; Khoa Ngoại và liên chuyên khoa (Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng); Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng; Khoa Dược - Vật tư y tế (bao gồm cả nhiệm vụ kiểm soát nhiễm khuẩn); Khoa Truyền nhiễm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên./.

Tin liên quan

Chương trình hành động của Chính phủ Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW(28/05/2020 10:53 SA)

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020(28/05/2020 10:53 SA)

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư.(28/05/2020 10:52 SA)

Chỉ thị Thủ tướng về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền...(28/05/2020 7:32 SA)

Chỉ thị Thủ tướng về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em(28/05/2020 7:31 SA)

Tin mới nhất

Chương trình hành động của Chính phủ Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW(28/05/2020 10:53 SA)

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020(28/05/2020 10:53 SA)

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư.(28/05/2020 10:52 SA)

Chỉ thị Thủ tướng về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền...(28/05/2020 7:32 SA)

Chỉ thị Thủ tướng về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em(28/05/2020 7:31 SA)

°
979 người đang online