Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đăng ngày 16 - 01 - 2020
100%

Chiều 15/1, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí: Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh trao Bằng khen

của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019

Năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh; phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng chương trình làm việc với 99 nội dung, phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Công tác tiếp nhận và xử lý thông tin đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong năm đã tiếp nhận, xử lý trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 21.172 hồ sơ, văn bản đến; phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh thể chế, ban hành 9.061 văn bản các loại. Công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc. Trong năm đã tiếp tổng 467 vụ việc, với 1.678 lượt công dân; đã tiếp nhận, xử lý 825 đơn thư.

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và đưa Trung tâm đi vào hoạt động từ ngày 16/9/2019. Kết quả từ ngày 16/9/2019 đến hết ngày 31/12/2019, Trung tâm đã tiếp nhận 15.371 hồ sơ, đã xử lý giải quyết và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 12.867 hồ sơ, trong đó có 12.784 hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn, chiếm 99,4%.

Hệ thống gửi nhận văn bản qua mạng kết nối liên thông tới các đơn vị trong hệ thống (kết nối tới 31 Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; kết nối tới 30 sở, ngành, UBND cấp huyện và 161 xã, phương, thị trấn) bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực trong cải cách hành chính. Đến nay 100% các văn bản được gửi nhận trên trục liên thông và đều được chứng thực số, ký số.

Cổng thông tin điện tử Hưng Yên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là đầu mối hệ thống thông tin, là kênh thông tin chính thống của UBND tỉnh trên mạng Internet, tập hợp và truyền tải trao đổi thông tin trên các lĩnh vực phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền. Thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Hưng Yên được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Năm 2019, Cổng TTĐT tỉnh biên tập, đăng tải trên 2.600 tin, bài bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh; tiếp nhận, theo dõi và đôn đốc các đơn vị trả lời câu hỏi của công dân, doanh nghiệp theo đúng quy định… qua đó, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa chính quyền với các tổ chức chính trị, xã hội và công dân.

Phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh tổ chức và đảm bảo đáp ứng kịp thời các yêu cầu về cơ sở vật chất, hậu cần và các điều kiện cần thiết khác phục vụ hoạt động điều hành của UBND tỉnh và các Ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; tích cực sắp xếp, tinh gọn bộ máy, góp phần thực hiện cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả công tác. Văn hoá ứng xử công sở được duy trì, thực hiện tốt quy ước nếp sống văn hoá cơ quan, các hoạt động, sinh hoạt, học tập, làm việc của công chức, viên chức đi vào nề nếp, nội bộ đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và đời sống; thực hiện tốt việc phòng, chống tham ô, lãng phí, phiền hà. Hoạt động của Công đoàn, Chi đoàn, Chi hội Cựu chiến binh được quan tâm và tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hiệu quả...

Năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu đảm bảo chính xác, kịp thời với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tăng cường việc ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện thường xuyên việc giao nhiệm vụ trên hệ thống Phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; duy trì và thực hiện tốt việc phân công theo dõi, xử lý công việc chuyên môn của các chuyên viên khối nghiên cứu tổng hợp; công tác tham mưu, giúp việc các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, đảm bảo chất lượng, kịp thời đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng tập thể đoàn kết, thực hiện nghiêm túc lề lối tác phong làm việc khoa học, đảm bảo văn minh công sở hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh đạt được trong năm 2019. Đồng thời nhấn mạnh năm 2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đảm bảo tham mưu đúng, trúng, kịp thời với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để tham mưu xây dựng và quản lý chương trình công tác của UBND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các văn bản của Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, để nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong chỉ đạo, điều hành tại địa phương. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại nhằm bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp.

Nhân dịp này nhiều tập thể và cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và các danh hiệu thi đua khác.

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ xã Lạc Đạo, nhiệm kỳ 2020-2025(25/05/2020 7:05 SA)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng làm việc tại huyện Yên Mỹ(21/05/2020 7:34 SA)

Đại tướng Tô Lâm dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Trụ, nhiệm kỳ 2020 – 2025(20/05/2020 7:03 SA)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng thăm, làm việc với doanh nghiệp và tặng...(15/05/2020 7:25 SA)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng làm việc tại huyện Văn Giang(15/05/2020 7:24 SA)

Tin mới nhất

Đồng hành cùng người nộp thuế vượt khó(28/05/2020 7:47 SA)

Đánh giá mô hình khảo nghiệm, trình diễn giống lúa VNR10, KBL2(27/05/2020 7:23 SA)

Hưng Yên: Tìm cách gỡ khó cho công tác phóng mặt bằng(25/05/2020 7:24 SA)

Đại hội Đảng bộ xã Lạc Đạo, nhiệm kỳ 2020-2025(25/05/2020 7:05 SA)

Độc lạ vải trứng Hưng Yên(23/05/2020 1:55 CH)

°
1438 người đang online