ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 15 - 01 - 2020
100%

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 
TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 So với
cùng kỳ (%)
1 Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá sô sánh %   109,72
2 Chỉ số sản xuất công nghiệp %   111,61
3 Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Tỷ đồng 34.726 110,11
4 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Tỷ đồng 38.098 111,12
5 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng CPI %   101,92
6 Hàng khách luân chuyển Triệu HK.Km 967 112,07
7 Hàng hóa luân chuyển Triệu Tấn,Km 1.254 112,69

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên Tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020(06/07/2020 7:45 SA)

Tinh hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020(28/05/2020 7:00 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020 TỈNH HƯNG YÊN (04/04/2020 8:21 SA)

Tình hình Kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 3 và quý I năm 202(04/04/2020 8:20 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2020 TỈNH HƯNG YÊN (06/02/2020 3:49 CH)

°
524 người đang online