Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động

Đăng ngày 14 - 01 - 2020
100%

Ngày 09/01/2020, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 08/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

​Theo đó, thời gian qua việc triển khai hệ thống thu phí tự động hết sức chậm trễ, có sự lúng túng trong triển khai, chưa đạt yêu cầu về tiến độ đã đề ra; còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan xử lý, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý dứt điểm, gây ảnh hưởng xấu đến tiến độ triển khai toàn hệ thống thu phí tự động, tạo dư luận xấu trong nhân dân; phương án triển khai thu phí các đự án BOT thuộc địa phương quản lý cũng chưa được xây dựng và triển khai trên thực tế.

Thủ tướng Chính phủ xác định việc tiếp tục triển khai hệ thống thu phí tự động là nhiệm vụ bắt buộc, cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan. Bộ Giao thông vận tải nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để chậm tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động trong thời gian qua. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Giao thông vân tải khẩn trương chỉ đạo đưa các thiết bị đã lắp đặt vào vận hành, không để tổn thất, lãng phí đầu tư. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2020 về toàn bộ việc triển khai hệ thống thu phí tự động trên toàn quốc; phương án tổng hể triển khai thu phí tự động không dừng với mục tiêu hoàn thành trong năm 2020....

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đối với vận chuyển các trạm thu phí của các dự án đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam  quản lý, sang thực hiện theo hình thức điện tử tự động không dừng; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống thu phí tự động.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án PPP có trạm thu phí) chủ động phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để chuyển các trạm thu phí thuộc phạm vi quản lý sang thu theo hình thức điện tử tự động không dừng theo đúng quy định của pháp luật.

Các Bộ, cơ quan: Công an, Quốc Phòng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai hệ thống thu phí tự động; đặc biệt là việc xử lý những vướng mắc phát sinh để đưa hệ thông thu phí tự động; đặc biệt là việc xử lý nhứng vướng mắc phát sinh để đưa hệ thống vào hoạt động theo đúng lộ trình, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn.

Các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương và tình hình triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng theo đúng quy định của pháp luật.                             

Tin liên quan

Sửa đổi Quy chế quản lý lao động, tiền lương tại Viettel từ ngày 15/8/2020(06/07/2020 9:40 SA)

Quy định về việc cấp giấy thông hành(06/07/2020 9:39 SA)

Bổ sung 3 Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam...(06/07/2020 9:38 SA)

Quy định mới về mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông(06/07/2020 9:13 SA)

Quy định xuất, nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam (06/07/2020 9:12 SA)

Tin mới nhất

Sửa đổi Quy chế quản lý lao động, tiền lương tại Viettel từ ngày 15/8/2020(06/07/2020 9:40 SA)

Quy định về việc cấp giấy thông hành(06/07/2020 9:39 SA)

Bổ sung 3 Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam...(06/07/2020 9:38 SA)

Quy định mới về mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông(06/07/2020 9:13 SA)

Quy định xuất, nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam (06/07/2020 9:12 SA)

°
694 người đang online