Hưng Yên có 13 sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, nội thất tham gia chương trình OCOP

Đăng ngày 05 - 09 - 2019
100%

Theo Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025, toàn tỉnh có 13 sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, nội thất tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), bao gồm: Đồ đồng, chế tác vàng bạc, đồ gỗ mỹ nghệ, mây tre đan... 

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2019, 13/13 sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, nội thất được tiêu chuẩn hóa với mục tiêu có 9/13 sản phẩm đạt 3 sao, 4/13 sản phẩm đạt 4 sao.

Tin liên quan

Thu ngân sách nội địa tăng hơn 21% so với cùng kỳ(12/11/2019 8:22 SA)

Hưng Yên: Thu hút đầu tư dự án nguồn vốn nước ngoài(11/11/2019 8:34 SA)

Xã Minh Châu đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(11/11/2019 8:31 SA)

Hưng Yên: Sản phẩm công nghiệp duy trì tăng trưởng cao(06/11/2019 8:05 SA)

Hưng Yên: Thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt trên 94,6% dự toán(06/11/2019 8:04 SA)

Tin mới nhất

Thu ngân sách nội địa tăng hơn 21% so với cùng kỳ(12/11/2019 8:22 SA)

Hưng Yên: Thu hút đầu tư dự án nguồn vốn nước ngoài(11/11/2019 8:34 SA)

Xã Minh Châu đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(11/11/2019 8:31 SA)

Các khu dân cư Nguyễn Trung Ngạn, Linh Hạ, Hà Linh, Văn Ổ: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân...(11/11/2019 8:30 SA)

Xã An Viên đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(11/11/2019 8:28 SA)

°
544 người đang online